• Za izdelavo higienskega
  papirja ni treba sekati dreves.

  Zadostuje odpadna embalaža tetrapak.

 • V komunalnem snovnem krogu embalaže tetrapak
  in higienskega papirja lokalna skupnost priskrbi
  celulozo za svoj higienski papir

 • Iz odpadne embalaže tetrapak,
  zbrane v lokalni skupnosti,
  izdelajo njihov higienski papir.

Kaj je Komunalni snovni krog embalaže tetrapak
in higienskega papirja?

Komunalni snovni krog (KSK) embalaže tetrapak in higienskega papirja
povezuje deležnike in prebivalce lokalne skupnosti, da iz obstoječega sistema
ravnanja z odpadno embalažo tetrapak enostavno oblikujejo lasten krožni model:

Odpadni tetrapak, ki ga ločeno zberejo ustanove in gospodinjstva v lokalni skupnosti, namensko reciklirajo in iz reciklirane celuloze izdelajo higienski papir, kot so papirnati robčki, brisačke, toaletni papir in drugi.

Te nove izdelke uporabljajo ustanove v istih lokalnih skupnostih, kjer so ločeno zbrali odpadni tetrapak kot vir surovine.

V komunalni snovi krog embalaže tetrapak in higienskega papirja se vključijo občine, komunalna podjetja, družbe za zbiranje in upravljanje odpadnih materialov, javne ustanove v lokalni skupnosti. Vanj so prek vzpostavljenega sistema zbiranja odpadne embalaže vključeni tudi vsi prebivalci.

Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja je mogoče oblikovati v vsaki občini ali mestu v EU, ki ima vzpostavljen sistem ločevanja komunalnih odpadkov.

Kako deluje?


Vsak deležnik »še naprej opravlja svoje delo«. A povezano, namensko, trajnostno in bolj učinkovito.

V Komunalni snovni krog (KSK) embalaže tetrapak in higienskega papirja se s posebnim dogovorom povežejo glavni deležniki, ki oblikujejo partnerski krogotok z jasno opredeljenim namenom in cilji: da se ločeno zbrana odpadna embalaža tetrapak uporabi kot sekundarni vir celuloze in se vrne v isto lokalno skupnost kot reciklirani higienski papir.

Prebivalci sodelujejo tako, da embalažo tetrapak po uporabi odložijo v zabojnik za odpadno embalažo. S tem zagotovijo vir surovine.

1

GOSPODINJSTVA

V gospodinjstvih prebivalci vsak dan uporabljamo pijače, mleko, jogurte in druga tekoča živila v embalaži tetrapak. To po uporabi ločeno odložimo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo oz. tako, kot nas usmerjajo navodila občinskega komunalnega podjetja za ravnanje z odpadki.

2

OBČINSKO KOMUNALNO PODJETJE

Komunalno podjetje prevzame odpadno embalažo, zbrano v ustanovah in gospodinjstvih.

3

DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO (DROE)

Na sortirnih linijah ločijo odpadno embalažo na več vrst: plastična embalaža, kovinska embalaža, embalaža tetrapak. Tako je pripravljena za postopek recikliranja. Družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) usmeri odpadno embalažo tetrapak v recikliranje v takšnih količini, kakršna je potreba po higienskem papirju v ustanovah v lokalni skupnosti.

4

PAPIRNICA

V papirnici predelajo odpadno embalažo tetrapak: v postopku recikliranja iz nje izločijo kartonski del oziroma celulozo, ki jo uporabijo kot vhodni material za izdelavo higienskih papirnatih izdelkov, kot so papirnate brisačke, robčki, toaletni papir in drugi.

5

DISTRIBUTER RECIKLIRANEGA HIGIENSKEGA PAPIRJA

Distributer prevzame nove, reciklirane izdelke v papirnici in jih dobavi javnim ustanovam v lokalni skupnosti, kjer deluje KSK.

6

ŠOLA, VRTEC, GLASBENA ŠOLA, KNJIŽNICA, MUZEJ, ŠPORTNI OBJEKT, ZDRAVSTVENI DOM, OBČINSKE PISARNE IN JAVNA PODJETJA V LOKALNI SKUPNOSTI

Šole, vrtci, občina, knjižnica in druge ustanove ter javna podjetja v lokalni skupnosti, uporabljajo recikliran higienski papir, proizveden iz odpadne embalaže tetrapak, kakršno so zbrali v svoji lokalni skupnosti. S tem zaokrožijo komunalni snovni krog.

Z oblikovanjem komunalnega snovnega kroga zagotovimo
okoljske in finančne prihranke ter vrsto drugih koristi.

1

GOSPODINJSTVA

V gospodinjstvih prebivalci vsak dan uporabljamo pijače, mleko, jogurte in druga tekoča živila v embalaži tetrapak. To po uporabi ločeno odložimo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo oz. tako, kot nas usmerjajo navodila občinskega komunalnega podjetja za ravnanje z odpadki.

2

OBČINSKO KOMUNALNO PODJETJE

Komunalno podjetje prevzame odpadno embalažo, zbrano v ustanovah in gospodinjstvih.

3

DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO (DROE)

Na sortirnih linijah ločijo odpadno embalažo na več vrst: plastična embalaža, kovinska embalaža, embalaža tetrapak. Tako je pripravljena za postopek recikliranja. Družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) usmeri odpadno embalažo tetrapak v recikliranje v takšnih količini, kakršna je potreba po higienskem papirju v ustanovah v lokalni skupnosti.

4

PAPIRNICA

V papirnici predelajo odpadno embalažo tetrapak: v postopku recikliranja iz nje izločijo kartonski del oziroma celulozo, ki jo uporabijo kot vhodni material za izdelavo higienskih papirnatih izdelkov, kot so papirnate brisačke, robčki, toaletni papir in drugi.

5

DISTRIBUTER RECIKLIRANEGA HIGIENSKEGA PAPIRJA

Distributer prevzame nove, reciklirane izdelke v papirnici in jih dobavi javnim ustanovam v lokalni skupnosti, kjer deluje KSK.

6

ŠOLA, VRTEC, GLASBENA ŠOLA, KNJIŽNJICA, MUZEJ, ŠPORTNI OBJEKT, ZDRAVSTVENI DOM, OBČISNKE PISARNE IN JAVNA PODJETJA V LOKALNI SKUPNOSTI

Šole, vrtci, občina, knjižnica in druge ustanove ter javna podjetja v lokalni skupnosti, uporabljajo recikliran higienski papir, proizveden iz odpadne embalaže tetrapak, kakršno so zbrali v svoji lokalni skupnosti. S tem zaokrožijo komunalni snovni krog.

Z oblikovanjem komunalnega snovnega kroga zagotovimo okoljske in finančne prihranke ter vrsto drugih koristi.

Sprva te ingorirajo, nato se ti smejijo,
nato ti nasprotujejo, nato zmagaš.

M. Gandhi

Sprva te ingorirajo, nato se ti smejijo, nato ti nasprotujejo, nato zmagaš.

M. Gandhi

Komunalni snovni krog
v številkah

23.442

ohranjenih
dreves *

93.768

m2 neposekanega
gozda *

51.456.547

kosov reciklirane odpadne
embalaže tetrapak

2.249

ton reciklirane
odpadne embalaže
tetrapak **

1.436.581

kg zmanjšanje
CO2 emisij***

5.086

m3 zmanjšali količino odpadne embalaže na odlagališču oz. preprečili sežig***

17

vključenih
občin ****

386.754

vključenih
prebivalcev *****

Zgornji podatki temeljijo na skupni količini prevzete in reciklirane odpadne embalaže in porabljenega higienskega papirja**** - od vzpostavitve KSK do 30.04.2024 in se osvežujejo mesečno.
* UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, HYPERLINK “http://www.unep.org/greeneconomy” www.unep.org/greeneconomy); ** Podatki o prevzeti odpadni embalaži iz sodelujočih občin od leta 2016; *** 1 kg Landfill of paper waste EU-27 (of project ELCD) Data source]; **** Podatki posredovani s strani vključenih distributerskih podjetij; ***** Podatki državnih statističnih uradov držav vključenih občin H1/2020

Vključenost prebivalcev

KSK zemljevid Slovenija
295.504 24.471 66.779 76.840
KSK Ljubljana KSK Brežice KSK Novo Mesto KSK Kranj

463.594 od 2.095.861

22%

prebivalstva živi v sodelujočih območjih

Vzpostavite krožno
partnerstvo

Za deležnike in partnerje

Krožna kultura
v vaših rokah

Za prebivalce in uporabnike higienskega papirja

Novice

25.4.2024 - Dan, ko smo v Sloveniji dosegli svoj ekološki dolg

Po podatkih organizacije Global Footprint Network smo Slovenci…

Za izdelavo higienskega papirja smo reciklirali preko 2.100 ton lokalno zbrane embalaže tetrapak

18. marca po vsem svetu obeležujemo svetovni dan recikliranja. Recikliranje…

V Franciji je zaživel prvi Komunalni snovni krog v občini Portes-lès-Valence

16.1. so v občini Portes-lès-Valence uradno vzpostavili prvi…

Novice

25.4.2024 - Dan, ko smo v Sloveniji dosegli svoj ekološki dolg

Po podatkih organizacije Global Footprint Network smo Slovenci…

Za izdelavo higienskega papirja smo reciklirali preko 2.100 ton lokalno zbrane embalaže tetrapak

18. marca po vsem svetu obeležujemo svetovni dan recikliranja. Recikliranje…

V Franciji je zaživel prvi Komunalni snovni krog v občini Portes-lès-Valence

16.1. so v občini Portes-lès-Valence uradno vzpostavili prvi…

Želite biti sproti obveščeni?
Prijavite se na naš e-novičnik

Tukaj si lahko preberete Celotno politiko zasebnosti.

Dokazano delujejo – projekti v praksi

Učinkovitost, okoljske in finančne prihranke KSK embalaže tetrapak in higienskega papirja
dokazujejo večletni projekti. Preberite, kako smo vzpostavljali prve projekte, kdo so partnerji,
kakšni so rezultati in kako napredujemo.

Novo mesto

Lokalna skupnost: MO Novo mesto, Dolenjske Toplice, Straža, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk
Komunala Novo mesto

2015 66.779 82 %
vzpostavitev št. prebivalcev trenutna pokritost
področja

VEČ

Ljubljana

Lokalna skupnost: MO Ljubljana, Brezovica, Medvode, Horjul
JP VOKA SNAGA Ljubljana

2017 295.504 47 %
vzpostavitev št. prebivalcev trenutna pokritost področja

VEČ

Brežice

Lokalna skupnost: Občina Brežice
Komunala Brežice

2019 24.473 71 %
vzpostavitev št. prebivalcev trenutna pokritost
področja

VEČ

Kranj

Lokalna skupnost: MO Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko 
Komunala Kranj

2021 76.800 30 %
vzpostavitev št. prebivalcev trenutna pokritost
področja

VEČ

Izkušnje potrjujejo

Naši partnerji o vzpostavitvi in delovanju KSK v njihovi lokalni skupnosti pravijo...

»Večletno uspešno delovanje komunalnega snovnega kroga KEMSO, v katerega je vključena tudi naša občina, dokazuje, da v lokalnih skupnostih lahko oblikujemo partnerstva za trajnostno življenje. Prepričan sem, da se mnogi med nami nismo zavedali, da je odpadni tetrapak dragocen vir za izdelavo higienskega papirja, s katerim ohranjamo gozdove. Za to si pohvale zaslužijo ustanove ter občanke in občani vseh sodelujočih občin, saj je prav dosledno ločevanje odpadkov temelj delovanja našega kroga.«

DUŠAN KRŠTINC

župan Občine Straža
KSK Novo mesto, Slovenija
2019

»Komunala Novo mesto je z vzpostavitvijo prvega komunalnega snovnega kroga embalaže tetrapak in higienskega papirja pionir krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti. Še bolj pa smo ponosni, da delež pokritosti našega komunalnega snovnega kroga dosega že 55% pokritost. Lahko rečemo, da so naši prebivalci in ustanove resnično vse bolj samozadosten vir celuloze za izdelek, ki ga potrebujemo v lokalni skupnosti.«

MAG. GREGOR KLEMENČIČ

direktor Komunale Novo mesto,
KSK Novo mesto, Slovenija
2019

»S sodelovanjem v projektu KEMSO za naš higienski papir otroke najprej navajamo na ločevanje odpadkov. Dodana vrednost pa je, da jim pokažemo, da so odpadki vir surovin za druge izdelke, ki jih prav tako uporabljamo v vrtcu. Pokažemo jim, da en material v našem vrtcu kroži in živi v različnih izdelkih. To ni samo zanimiva zgodba za naše otroke, to je konkretna praksa, ki koristi vsem v lokalni skupnosti.«

ANA SRPČIČ

ravnateljica Vrtca Čebelica Šentjernej
KSK Novo mesto, Slovenija
2019

Naš krožni model potrjujejo
mednarodne nagrade

Inovativen pristop ter učinki našega krožnega poslovnega in snovnega modela
so prepoznani in potrjeni z mednarodnimi nagradami.

THE CIRCULARS 2017 – HIGHLY COMMENDED:

Na tekmovanju dobrih praks krožnega gospodarstva THE CIRCULARS 2017 je pionirski komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja Novo mesto prejel posebno pohvalo – HIGHLY COMMENDED – v kategoriji najboljši vladni, mestni oziroma regionalni projekt krožnega gospodarstva. Tekmovanje vsako leto organizirata The World Economic Forum in The Forum of Young Global Leaders z namenom promocije najboljših podjetij in izvedenih projektov na področju krožnega gospodarstva.

EUROPEAN CEANING AWARDS 2019:

Projekt »Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja« Novo mesto, je na tekmovanju EUROPEAN CLEANING AND HYGIENE AWARDS 2019 v Londonu prejel nagrado v kategoriji »Best initiative raising the profile of the cleaning sector«.

Naš krožni model potrjujejo
mednarodne nagrade

Inovativen pristop ter učinki našega krožnega poslovnega in snovnega modela
so prepoznani in potrjeni z mednarodnimi nagradami.

THE CIRCULARS 2017 – HIGHLY COMMENDED:

Na tekmovanju dobrih praks krožnega gospodarstva THE CIRCULARS 2017 je pionirski komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja Novo mesto prejel posebno pohvalo – HIGHLY COMMENDED – v kategoriji najboljši vladni, mestni oziroma regionalni projekt krožnega gospodarstva. Tekmovanje vsako leto organizirata The World Economic Forum in The Forum of Young Global Leaders z namenom promocije najboljših podjetij in izvedenih projektov na področju krožnega gospodarstva.

EUROPEAN CEANING AWARDS 2019:

Projekt »Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja« Novo mesto, je na tekmovanju EUROPEAN CLEANING AND HYGIENE AWARDS 2019 v Londonu prejel nagrado v kategoriji »Best initiative raising the profile of the cleaning sector«.

Ekipa

Našo ekipo sestavlja mreža nacionalnih koordinatorjev v državah, kjer vzpostavljamo in upravljamo
komunalne snovne kroge. Nacionalni koordinatorji so naši sodelavci, ki preverjajo možnosti za
vzpostavitev KSK v evropskih državah na osnovi izkušenj delujočih KSK in povezovanja deležnikov.
Glede na sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in komunalno embalažo skrbijo za vzpostavitev KSK
in njegovo dolgoročno upravljanje.

Ekipa

Našo ekipo sestavlja mreža nacionalnih koordinatorjev v državah, kjer vzpostavljamo in upravljamo komunalne snovne kroge. Nacionalni koordinatorji so naši sodelavci, ki preverjajo možnosti za vzpostavitev KSK v evropskih državah na osnovi izkušenj delujočih KSK in povezovanja deležnikov. Glede na sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in komunalno embalažo skrbijo za vzpostavitev KSK in njegovo dolgoročno upravljanje.

Imate vprašanje?
Želite vzpostaviti komunalni
snovni krog v vašem kraju?

Z veseljem bomo prisluhnili vašim predlogom in odgovorili na vprašanja!