Deň obehového hospodárstva v Novom meste

Novo mesto si dnes pripomenulo tri roky fungovania prvého projektu obehového hospodárstva v miestnej komunite: uzavretie komunálneho materiálového kruhu nápojových kartónov mlieko a džúsy. V rokoch 2015 až 2018 bolo účelovo spracovaných 105 ton odpadových nápojových kartónov na mlieko, džúsy a iné tekuté potraviny (KEMSO), ktoré boli zozbierané pod záštitou spoločnosti Komunala Novo mesto. Vyzbierané obaly boli odoslané na recykláciu do spoločnosti Lucart ako surovina na výrobu papierových hygienických výrobkov a ich dávkovačov. Tieto výrobky boli vrátené do miestneho prostredia: Používajú ich miestne inštitúcie v tej istej oblasti, kde bol tento obal vyzbieraný. Na výrobu rovnakého množstva hygienického papiera z primárnej celulózy by bolo potrebné vyrúbať priemerne 2 200 m2 lesa. Zároveň sa znížili emisie CO2 o 68 ton. Projekt bol dnes zaznamenaný slávnostným podujatím, na ktorom boli odovzdané ceny všetkým zúčastneným obciam a ôsmim inštitúciám, ktoré sa zúčastnili na pilotnom projekte. Mgr. Gregor Klemenčič, riaditeľ spoločnosti Komunala Novo mesto: „Obce založili komunálny materiálový kruh, ktorý je udržateľným a efektívnym príkladom obehového hospodárstva v miestnej komunite, prináša úspory a chráni drevo ako cenný primárny prírodný zdroj. Základom je separovaný zber odpadu z obalov a ľudia v našej oblasti sa skutočne preukázali." Niko Kumar, riaditeľ spoločnosti Valtex a zakladateľ komunálneho materiálového kruhu, opísal začiatok nasledovne: "Keď sme začali s projektom v oblasti spoločnosti Komunala Novo mesto, v Slovinsku zatiaľ takýto príklad obehového hospodárstva, resp. uzavretia materiálových tokov ešte nebol. V podstate sme o ňom ešte nepočuli. Preto je skutočnosťou, že sme pred tromi rokmi – napriek jasnému vymedzeniu úloh a dohode medzi partnermi o postupe a metóde spolupráce – prijali odvážne, inovatívne, ale aj trochu riskantné rozhodnutie. Nevedeli sme, aké budú skutočné výsledky. Reakcia obyvateľov bola zásadná. Preto sme skutočne hrdí na náš spoločný úspech." V Davose získal projekt spomedzi mnohých prihlásených spoločností, inštitúcií, miest a regiónov z celého sveta osobitné ocenenie Svetového ekonomického fóra – HIGHLY COMMENDED – v kategórii najlepší vládny, mestský alebo regionálny projekt obehového hospodárstva. Inovatívna technológia, ktorá umožňuje recykláciu všetkých zložiek nápojových kartónových obalov na mlieko a džúsy Inovatívny model recyklácie kartónových obalov na mlieko a džúsy bol vyvinutý v talianskej spoločnosti Lucart. Tommaso de Luca, riaditeľ korporatívnej komunikácie, vysvetlil: "V spoločnosti Lucart vyvíjame udržateľné inovácie, ktoré sú z dlhodobého hľadiska úspešné. Patrí sem aj systém EcoNatural." O projekte Novo mesto povedal: "Sme medzinárodnou spoločnosťou a jedným z najväčších európskych výrobcov hygienického papiera. Uzavretie komunálneho materiálového kruhu odpadových nápojových kartónov na mlieko a džúsy Novo Mesto je aj pre nás priekopníckym projektom a referenčným príkladom dobrej praxe. Ako spoločnosť s udržateľnou víziou sa snažíme, aby inovatívnym postupom ôsmich slovinských obcí nasledovali aj v iných krajinách." Na vynikajúcu slovinsko-taliansku spoluprácu poukázal špeciálny hosť podujatia, taliansky veľvyslanec v Slovinsku Paolo Trichilo. Zdôraznil, že talianske veľvyslanectvo projekt vždy podporovalo. Naposledy bol predstavený vo februári tohto roku v Ríme. Poukázal tiež na širší pohľad: "Budúcnosť výrobného odvetvia spočíva v jeho schopnosti recyklovať, znižovať závislosť od primárnych surovín a znižovať materiálny aj energetický odpad. Toto je stanovisko Európskej únie podporované úspešnými spoločnosťami pôsobiacimi v ekosystéme obehového hospodárstva." Zablahoželal všetkým aktérom a zaželal im ďalšiu úspešnú implementáciu obchodného modelu, ktorý v záujme všetkých obyvateľov spája hospodársky rast a rešpektovanie životného prostredia.