31 000 kusov odpadových nápojových kartónov na obehovú kultúru

V mesačnej zbernej kampani vyzbierali žiaci základných škôl z Brežic 1,2 tony odpadových nápojových kartónov a oznámili tak zriadenie svojho komunálneho materiálového kruhu (KMK) nápojových kartónov a hygienického papiera.