16. September 2020

Odpremili 23,45 ton odpadne embalaže tetrapak na predelavo v higienski papir za Brežičane

Danes so iz zbirnega centra Boršt pri Cerkljah odpremili tovornjak s 23,45 tonami odpadne embalaže tetrapak. Iz njega bodo izdelali reciklirani higienski papir, ki ga bodo uporabili v javnih ustanovah v Brežicah, ki so vključene v njihov komunalni snovni krog. Od vzpostavitve projekta do sedaj so ohranili 267 dreves ter zmanjšali izpuste CO2 za 16.695 kg.

Pri odpremi tovornjaka, s katerim so Brežičani obeležili svoj komunalni  snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja, so se brali partnerji krogotoka in uporabniki recikliranega higienskega papirja. Med njimi je tudi Osnovna šola Brežice, njena ravnateljica mag. Marinka Lubšina Novak je opisala začetke: »Osnovna šola Brežice se je z veseljem priključila temu projektu. Najprej smo povabili učence, da so začeli zbirati odpadno embalažo tetrapak. Pokazali smo jim tudi, kaj je mogoče narediti iz nje oziroma jo reciklirati. Nato je sledilo krajše tekmovanje. Poleg tega smo se odločili, da bomo začeli tudi nabavljati reciklirani higienski papir. S tem otrokom pokažemo, kaj je krožno gospodarstvo in kako poteka naš komunalni snovni krog, kjer iz odpadnega tetrapaka omogočimo izdelavo recikliranega higienskega papirja. Uporabljamo ga dobro leto dni.«

 

Več kot pol milijona kosov reciklirane odpadne embalaže tetrapak

Brežičani so ponosni na dosedanje okoljske prihranke. Ohranili so 267 dreves in preprečili sečnjo 1.068 m2 gozda. Z recikliranjem več kot 586.000 kosov odpadne embalaže tetrapak pa zmanjšali izpuste CO2 za 16.695 kg. Mila Levec, podžupanja Občine Brežice, je poudarila: »Občina Brežice z veseljem sodeluje pri projektih, ki prispevajo k zmanjševanju onesnaženja okolja. Zato smo konec leta 2018 pristopili k projektu in k sodelovanju spodbudili tudi naše javne zavode, s katerimi porabimo 33 ton higienskega papirja letno. Sedaj ga bomo pridobili iz predelane odpadne embalaže tetrapak. Z gotovostjo lahko trdimo, da je krožna kultura zdaj res v naših rokah.«

 

Mag. Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice, je povabila k sodelovanju javnih ustanov in prebivalcev občine: »Projekt Krožna kultura v naših rokah smo spodbudili pred dobrim letom in pol. Veseli nas, da je v projekt aktivno vključenih vedno več podjetij in ustanov v brežiški občini. Pozivam tudi druge, da se akciji pridružijo in tako skupaj podpremo naravo.« 

 

Pri odpremi so sodelovali še Drago Ferlan in Bojana Zevnik iz Komunale Brežice, Goran Ambrož iz družbe Dinos ter Niko Kumar iz Circular Shield.

Goran Ambrož, vodja Dinosovega programa nekovin in embalažne sheme je opisal zakaj, je prav Dinos eden izmed deležnikov v Komunalnem snovnem krogu: »Dinos spodbuja in podpira projekte krožnega gospodarstva, tudi projekt Komunalni snovni krog. V Dinos preko družbe za ravnanje z odpadno embalažo poskrbimo za ozaveščanje prebivalstva, za pravilno in dosledno ločevanje odpadkov in posledično tudi za iz-sortiranje enovrstnih odpadkov, tako kot je našem današnjem primeru kartonska embalaža mleka in sokov, ki odide na predelavo in se v obliki higienskega papirja vrne nazaj v isto okolje. V Dinosu krožno gospodarstvo pravzaprav izvajamo od samega začetka podjetja v letu 1946, saj dejansko zbiramo odpadne surovine in jih pripravljamo za ponovno uporabo.«

Kot idejni vodja komunalnega snovnega kroga embalaže tetrapak in higienskega papirja je Niko Kumar izpostavil dinamiko upravljanja krogotoka: »Tudi ko je komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja  vzpostavljen, v njem vseskozi upravljamo več vidikov. Med njimi je bolj zahtevno prav usklajevanje količin zbrane odpadne embalaže tetrapak in količin porabe recikliranega higienskega papirja v sodelujočih ustanovah. Ker je ustanov vedno več, tako prispevajo k stabilnosti tega projekta krožnega gospodarstva v njihovi lokalni skupnosti.«

25.4.2024 - Dan, ko smo v Sloveniji dosegli svoj ekološki dolg

Po podatkih organizacije Global Footprint Network smo Slovenci…

Za izdelavo higienskega papirja smo reciklirali preko 2.100 ton lokalno zbrane embalaže tetrapak

18. marca po vsem svetu obeležujemo svetovni dan recikliranja. Recikliranje…

V Franciji je zaživel prvi Komunalni snovni krog v občini Portes-lès-Valence

16.1. so v občini Portes-lès-Valence uradno vzpostavili prvi…