Pre obyvateľov obce Brežice sa na spracovanie na hygienický papier prepravilo 23,45 ton odpadových obalov

Pre obyvateľov obce Brežice sa na spracovanie na hygienický papier prepravilo 23,45 ton odpadových obalov Dnes bolo zo zberného strediska Boršt pri Cerkljah vyexpedované nákladné auto s 23,45 tonami nápojových kartónov. Z neho vyrobia recyklovaný hygienický papier, ktorý sa použije vo verejných inštitúciách v Brežiciach, ktoré sú zaradené do ich komunálneho materiálového kruhu. Od vzniku projektu sa doposiaľ zachovalo 267 stromov a emisie CO2 sa znížili o 16 695 kg. Počas expedície nákladného vozidla, ktorým Brežičania zaznamenali svoj komunálny materiálový kruh a hygienického papiera, boli predstavení partneri kruhu a používatelia recyklovaného hygienického papiera. Medzi nimi je aj Základná škola Brežice, jej riaditeľka Mgr. Marinka Lubšina Novak opísala začiatky: "Základná škola Brežice sa s radosťou zapojila do tohto projektu. Najprv sme vyzvali študentov, aby začali zbierať odpadové nápojové kartóny. Ukázali sme im tiež, čo sa dá z nich vyrobiť alebo recyklovať. Nasledovala krátka súťaž. Okrem toho sme sa rozhodli začať nakupovať recyklovaný hygienický papier. Tým dieťaťom ukážeme, čo je to obehové hospodárstvo a ako prebieha náš komunálny materiálový kruh, kde umožňujeme výrobu recyklovaného hygienického papiera z odpadových nápojových kartónov. Využívame ho už dobrý rok." Viac ako pol milióna kusov recyklovaného odpadu z nápojových kartónov Brežičania sú hrdí na svoje doterajšie úspory v oblasti životného prostredia. Ušetrili 267 stromov a zabránili výrubu 1 068 m2 lesa. Recykláciou viac ako 586 000 kusov odpadu z nápojových kartónov sa znížili emisie CO2 o 16 695 kg. Mila Levec, zástupkyňa starostu Obce Brežice zdôraznila: "Obec Brežice sa rada zúčastňuje na projektoch, ktoré prispievajú k znižovaniu znečisťovania životného prostredia. Preto sme koncom roka 2018 pristúpili k projektu a k spolupráci sme pozvali aj naše verejné inštitúcie, s ktorými ročne spotrebujeme 33 ton hygienického papiera. Teraz ho získame zo spracovaného odpadu z nápojových kartónov. Môžeme s istotou povedať, že obehová kultúra je teraz skutočne v našich rukách." Mgr. Jadranka Novoselc, riaditeľka spoločnosti Komunala Brežice, pozvala k účasti verejné inštitúcie a obyvateľov obce: „Projekt Obehová kultúra v našich rukách sme propagovali pred dobrým rokom a pol. Teší nás, že sa do projektu aktívne zapája čoraz viac spoločností a inštitúcií v obci Brežice. Vyzývam tiež ostatných, aby sa zapojili do akcie a spolu s nami podporili prírodu." Expedície sa zúčastnili aj Drago Ferlan a Bojana Zevnik zo spoločnosti Komunala Brežice, Goran Ambrož z Dinosu a Niko Kumar z Circular Shield. Goran Ambrož, vedúci programu pre nekovy a obalové schémy spoločnosti Dinos, opísal, prečo je Dinos jednou zo zainteresovaných strán v komunálnom materiálovom kruhu: „Dinos podporuje projekty obehového hospodárstva vrátane projektu Komunálny materiálový kruh. V spoločnosti Dinos sa prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov staráme o zvyšovanie povedomia verejnosti, správne a dôsledné separovanie odpadu a následne o triedenie jednotného odpadu, rovnako ako v našom dnešnom prípade, nápojových kartónov z mlieka a džúsov, ktorý odchádza na recykláciu a vráti sa do rovnakého prostredia vo forme hygienického papiera. V spoločnosti Dinos skutočne prevádzkujeme obehové hospodárstvo od úplného začiatku spoločnosti v roku 1946, pretože v skutočnosti zbierame odpadové materiály a pripravujeme ich na opätovné použitie." Niko Kumar, ako vodca myšlienky komunálneho materiálového kruhu nápojových kartónov a hygienického papiera, poukázal na dynamiku riadenia kruhu: "Aj keď je komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera zriadený, neustále v ňom koordinujeme niekoľko aspektov. Z nich je ťažšie koordinovať množstvá zozbieraného odpadu z nápojových kartónov a množstvá recyklovaného hygienického papiera spotrebovaného v zúčastnených inštitúciách. Keďže je čoraz viac inštitúcií, prispievajú tým k stabilite tohto projektu obehového hospodárstva v ich miestnej komunite."