Tento rok sme zaslali na spracovanie viac ako 200 ton odpadu z nápojových kartónov

Projekt zavedenia materiálového kruhu nápojových kartónov a recyklovaného hygienického papiera významne prispieva k rozvoju obehovej kultúry a obehového hospodárstva v Slovinsku. Vo všetkých desiatich pristupujúcich obciach prebiehali aktivity počas celého tohto roka bez problémov a projekt na konci roka zaznamenal skutočne povzbudivé výsledky. V roku 2020 sme v spolupráci s verejnou spoločnosťou Voka-Snaga Ľubľana, Komunala Novo mesto a Komunala Brežice vyzbierali a odoslali na spracovanie viac ako 200 ton odpadu z nápojových kartónov, čo predstavuje dobrých 560 m3 odpadu. Týmto obce zabezpečili surovinu na výrobu recyklovaného hygienického papiera, ktorý už používa 67 miestnych inštitúcií a spoločností, a plánujeme, že sa k nim v blízkej budúcnosti pridá ešte viac nových. V roku 2021 plánujeme tiež rozšírenie projektu na nové obce v Slovinsku. Tým, že sa účastníci na výrobu hygienického papiera, ktorý používajú vo svojich priestoroch, vedome rozhodli použiť druhotné zdroje surovín, zachránili pred výrubom 2 800 stromov a znížili emisie CO2 o 176 110 kg. Obce – členovia komunálnych materiálnych kruhov:
  • Mesto Ľubľana
  • Mesto Novo mesto
  • Brežice
  • Dolenjske Toplice
  • Mirna Peč
  • Straža
  • Šentjernej
  • Škocjan
  • Šmarješke Toplice
  • Žužemberk