V predelavo smo letos poslali preko 200 ton odpadne embalaže tetrapak

Projekt vzpostavitve snovnega kroga embalaže tetrapak in recikliranega higienskega papirja pomembno prispeva k razvoju krožne kulture in krožnega gospodarstva v Sloveniji. V vseh desetih občinah pristopnicah, so se aktivnosti nemoteno izvajale tudi skozi celo letošnje leto in projekt ob koncu leta beleži res spodbudne rezultate. V letu 2020 smo v sodelovanju z javnim podjetjem Voka-Snaga Ljubljana, Komunalo Novo mesto in Komunalo Brežice zbrali in v predelavo oddali preko 200 ton odpadne embalaže tetrapak, kar volumensko predstavlja dobrih 560 m3 odpadkov. S tem so si v občinah zagotovili surovino za izdelavo recikliranega higienskega papirja, ki ga danes uporablja že 67 lokalnih ustanov in podjetij, načrtujemo pa, da se jim bo v kratkem pridružilo še več novih. Prav tako imamo za leto 2021 v načrtu širitev projekta na nove občine v Sloveniji. Z zavestno odločitvijo, da za izdelavo higienskega papirja uporabijo sekundarne vire surovin, kakršnega uporabljajo v svojih prostorih, so pristopniki pred sečnjo ohranili 2.800 dreves in zmanjšali izpuste CO2 za 176.110 kg. Občine – članice komunalnih snovnih krogov:
  • MO Ljubljana
  • MO Novo mesto
  • Brežice
  • Dolenjske Toplice
  • Mirna Peč
  • Straža
  • Šentjernej
  • Škocjan
  • Šmarješke Toplice
  • Žužemberk