Javni holding Ljubljana za komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja prejel nagrado za dobro prakso trajnostnega urbanega razvoja

Pod imenom »Skupno zeleno« se je Javni holding Ljubljana prijavil na razpis Inštituta IPoP »Mesta mestom« s projektom komunalnega snovnega kroga embalaže tetrapak in higienskega papirja, v katerega je v Ljubljani trenutno vključenih 39 javnih podjetjih in ustanov. Gre za projekt krožnega gospodarstva, pri katerem se namesto primarnih surovin za izdelavo higienskega papirja uporabi sekundarna surovina - reciklirana odpadna embalaža tetrapak iz obstoječega sistema ravnanja z odpadki v občini. Svojo odločitev je ocenjevalna komisija ob izboru med 15 najboljših utemeljila takole: »sistem skupnega in zelenega javnega naročanja predstavlja velik potencial za vse občine, ki imajo moč s pametnim javnim naročanjem vlagati v lokalni in zeleni razvoj«. Inštitut IPoP je preko razpisa »Mesta mestom« letos poleti občine in javna podjetja pozval, naj jim posredujejo svoje dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja. Na razpis je prispelo 29 projektov iz 13 slovenskih občin. Ocenjevalno komisijo za izbor najboljših so sestavljali Tomaž Miklavčič z Ministrstva za okolje in prostor, Mojca Švajger z Občine Tržič ter Nina Plevnik in Petra Očkerl z IPoP. Projekt je del programa URBACT, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj mest. Izbrana mesta z dobro prakso bodo prejela Priznanje Mesta mestom, dobra praksa za trajnostni urbani razvoj, ki vključuje objavo v katalogu Mesta mestom #3, širjenje prek spletnih strani in družabnih omrežij, animacijo o dobri praksi ter predstavitev na dogodku. Več o projektu Mesta mestom in letošnjih nagrajencih: TUKAJ.