Verejný holding Ľubľana získal za komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera ocenenie za dobrú prax trvalo udržateľného rozvoja miest

Pod názvom "Spoločné zelené" sa Ľubľanský verejný holding prihlásil do výberového konania na inštitút IPoP "Mestá mestám" s projektom komunálneho materiálového kruhu nápojových kartónov a hygienického papiera, ktorý v súčasnosti zahŕňa 39 verejných spoločností a inštitúcií v Ľubľane. Ide o projekt obehového hospodárstva, v ktorom sa namiesto primárnych surovín na výrobu hygienického papiera používa druhotná surovina – recyklované odpadové nápojové kartóny z existujúceho systému nakladania s odpadmi v obci. Hodnotiaca komisia založila svoje rozhodnutie na výbere top 15 takto: "systém spoločného a zeleného verejného obstarávania predstavuje veľký potenciál pre všetky obce, ktoré majú právomoc investovať do miestneho a zeleného rozvoja prostredníctvom inteligentného verejného obstarávania". Tento rok inštitút IPoP vyzval samosprávy a verejné spoločnosti, aby prostredníctvom tendra "Mestá mestám" predložili svoje osvedčené postupy trvalo udržateľného rozvoja miest. Do výberového konania bolo predložených 29 projektov z 13 slovinských obcí. Hodnotiacu komisiu pre výber najlepších tvorili Tomaž Miklavčič z Ministerstva životného prostredia a územného plánovania, Mojca Švajger z obce Tržič a Nina Plevnik a Petra Očkerl z IPoP. Projekt je súčasťou programu URBACT, ktorého poslaním je propagácia a podpora udržateľného a integrovaného rozvoja miest. Vybrané mestá s osvedčenými postupmi získajú ocenenie Mestá mestám, dobré postupy pre trvalo udržateľný rozvoj miest, ktoré zahŕňajú zverejnenie v katalógu Mestá mestám #3, šírenie prostredníctvom webových stránok a sociálnych sietí, animáciu osvedčených postupov a prezentáciu na podujatí. Viac o projekte Mestá mestám a tohtoroční víťazi: TU.