10 obcí v Slovinsku spracováva vyzbierané nápojové kartóny na hygienický papier, ktorý sa používa v obci

V Slovinsku sa zvyšuje množstvo vytvoreného odpadu, ako aj množstvo komunálneho odpadu. Je preto nevyhnutné, aby sme si položili otázku, aká je naša stratégia nakladania s komunálnym odpadom – prinajmenšom s tou časťou, ktorá sa dá opäť dobre využiť. Jedným z takýchto príkladov sú nápojové kartóny, ktoré je možné recyklovať na hygienický toaletný papier. Namiesto obvyklého zdroja (drevo) sa ako surovina pre papier používa celulóza z odpadu z nápojových kartónov, ktorý sa v Slovinsku likviduje do žltých kontajnerov. Tento projekt obehového hospodárstva vedie spoločnosť Circular Shield d.o.o. Projekt materiálových kruhov odpadu z nápojových kartónov a recyklovaného hygienického papiera dnes úspešne funguje v 10 slovinských obciach. Okrem Ľubľany a Nového mesta sa do projektu zapojili aj obce Brežice, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Škocjan, Šentjernej, Straža, Šmarješke Toplice. Obaly zozbierané v obciach sa posielajú na recykláciu – a vrátia sa ako nový konečný produkt – hygienický papier, ktorý vo svojich priestoroch používajú verejné miestne spoločnosti na zber odpadov a už aj niektoré súkromné ​​spoločnosti. Na účely tohto spracovania spoločnosti na zber odpadov zaslali na recykláciu už viac ako 640 ton obalov.