10 občin v Sloveniji zbrano embalažo predeluje v higienski papir, ki se uporabi v občini

V Sloveniji se količina nastalih odpadkov povečuje, prav tako raste količina komunalnih odpadkov. Zato je nujno, da si zastavimo vprašanje, kakšna je naša strategija ravnanja s komunalnimi odpadki – vsaj s tistim delom, ki ga je mogoče še enkrat koristno uporabiti. Tak primer je embalaža tetrapak, ki jo je možno predelati v recikliran higienski papir.

Namesto običajnega vira (les), se kot surovina za papir uporabi celuloza iz odpadne embalaže tetrapak, ki jo v Sloveniji odlagamo v rumene zabojnike. Ta projekt krožnega gospodarstva vodi družba Circular Shield d.o.o.

Projekt snovnih krogov odpadne embalaže tetrapak in recikliranega higienskega papirja danes uspešno deluje v 10 občinah v Sloveniji. Poleg Ljubljane in Novega mesta so v projekt vstopile še Brežice, Mirna Peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Škocjan, Šentjernej, Straža, Šmarješke Toplice.
Embalaža, zbrana v občinah, se pošlje v predelavo – in se vrne kot nov končni izdelek – higienski papir, ki ga v svojih prostorih uporabljajo javna občinska podjetja in tudi že nekatere zasebne družbe. Z namenom tovrstne predelave so občinska komunalna podjetja v reciklažo poslala že preko 640 ton embalaže.