Javnost podpira delovanje snovnih krogov; prebivalci so ponosni, da recikliran higienski papir uporabljajo v javnih ustanovah in podjetjih

Marca smo raziskovali vpliv snovnih krogov na prebivalce občin, ki so vključene v Komunalni snovni krog Novo mesto. Rezultati raziskave so vzpodbudni, saj kažejo, da smo Slovenci okoljsko zelo ozaveščeni in nam ni vseeno, kako občine in komunalna podjetja upravljajo z odpadno embalažo. Raziskava je pokazala, da kar 99 % ljudi, ki živijo na območju KSK Novo mesto, podpira uporabo izdelkov iz snovnega kroga v javnih ustanovah in podjetjih. Raziskavo, ki jo je za naše podjetje izvedla agencija Mediana, smo izvajali v 8 občinah na Dolenjskem: v Mestni občini Novo mesto in občinah Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk. V raziskavo je bilo vključenih 404 oseb, anketiranje je potekalo preko spletnega panela in telefona. Med vprašanimi je bilo tudi 100 dejanskih uporabnikov recikliranega higienskega papirja, ki izdelke iz snovnega kroga uporabljajo kot zaposleni v javnih ustanovah in podjetjih v teh občinah. Njim smo zastavili še dodatna vprašanja, s katerimi smo preverjali kakovosti izdelkov – večnamenskih brisač, robčkov in toaletnega papirja – izdelanih iz reciklirane odpadne embalaže. Anketirance smo prosili, da izdelke ocenijo po več značilnostih: vpojnosti, barvi, občutku ob dotiku in splošnemu občutku kakovosti. Na lestvici od 1 do 5 so izdelki dobili visoke ocene – najvišje ocenjena je vpojnost (ocena 4), sledi barva (ocena 3,9) in občutek ob dotiku ter splošen občutek kakovosti (obe oceni 3,8). Sicer so v raziskavi anketiranci izrazili zelo visoko (več kot 90 %) zavedanje in skrb za naravno okolje. Izvedeli smo tudi, da več kot 80 % prebivalcev omenjenih občin podpira aktivnosti posameznikov in organizacij, ki se ukvarjajo z okoljskimi projekti. Več kot 80 % prebivalcev že redno ločuje odpadno embalažo, s tem da bodo zaradi zavedanja o projektu snovnih krogov ločevanju embalaže tetrapak namenjali še več pozornosti. 90 % ljudi tudi meni, da so takšni projekti, kot je komunalni snovni krog odpadne embalaže in recikliranega higienskega papirja, pomembni za varovanje okolja in da je prav, da dajejo lokalne javne ustanove pri nakupu prednost tovrstnim izdelkom pred ostalimi.