Verejnosť podporuje fungovanie materiálových kruhov; obyvatelia sú hrdí na to, že používajú recyklovaný hygienický papier vo verejných inštitúciách a spoločnostiach

V marci sme zisťovali vplyv materiálových kruhov na obyvateľov obcí zaradených do Komunálneho materiálového kruhu Novo mesto. Výsledky výskumu sú povzbudivé, pretože ukazujú, že Slovinci sú veľmi ohľaduplní k životnému prostrediu a nie je nám jedno, ako obce a spoločnosti na zber odpadov nakladajú s odpadom z obalov. Prieskum ukázal, že až 99 % ľudí žijúcich v oblasti KMK Novo mesto podporuje používanie výrobkov z materiálového kruhu vo verejných inštitúciách a firmách. Prieskum, ktorý pre našu spoločnosť uskutočnila agentúra Mediana, sa uskutočnil v 8 obciach regiónu Dolenjska: v meste Novo mesto a obciach Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice a Žužemberk. Do prieskumu bolo zahrnutých 404 ľudí a prieskum sa uskutočňoval prostredníctvom online panelu a cez telefón. Medzi respondentmi bolo aj 100 skutočných používateľov recyklovaného hygienického papiera, ktorí používajú výrobky z materiálového kruhu ako zamestnanci vo verejných inštitúciách a spoločnostiach v týchto obciach. Položili sme im doplňujúce otázky na kontrolu kvality výrobkov – viacúčelových uterákov, vreckoviek a toaletného papiera – vyrobených z recyklovaného odpadu z obalov. Respondenti boli požiadaní, aby hodnotili výrobky podľa niekoľkých charakteristík: nasiakavosť, farba, pocit pri dotyku a celkový pocit kvality. Na stupnici od 1 do 5 dostali výrobky vysoké hodnotenia – najvyšším hodnotením bola nasiakavosť (hodnotenie 4), nasledovala farba (hodnotenie 3,9) pocit pri dotyku a celkový pocit kvality (obidve skóre 3,8). Respondenti v prieskume vyjadrili veľmi vysoké (viac ako 90 %) povedomie a starosť o prírodné prostredie. Dozvedeli sme sa tiež, že viac ako 80 % obyvateľov týchto obcí podporuje aktivity jednotlivcov a organizácií zapojených do environmentálnych projektov. Viac ako 80 % obyvateľov už pravidelne separuje odpad z obalov a z dôvodu informovanosti o projekte materiálových kruhov bude separácii nápojových kartónov venovať ešte väčšiu pozornosť. 90 % ľudí si tiež myslí, že projekty ako komunálny materiálový kruh odpadu z obalov a recyklovaného hygienického papiera sú dôležité pre ochranu životného prostredia a že je správne, že miestne verejné inštitúcie pri nákupe uprednostňujú takéto výrobky pred ostatnými.