Visoka ocena našemu krožnemu modelu

22. aprila praznujemo Svetovni dan Zemlje. Kot nas mediji intenzivno nagovarjajo preko vseh svojih kanalov, lahko dan izkoristimo tudi za premislek o svojih praksah in življenjskem stilu – kakšni smo kot potrošniki (ali podjetje) in kako delujemo? Vprašajmo se, kakšen je naš odnos do okolja, odpadkov, nakupovanja, hrane – koliko embalaže »pridelamo« na mesec in koliko energije potrošimo? Bi lahko kaj naredili drugače? Glede na to, da v Sloveniji na leto v povprečju potrošimo 3x toliko naravnih virov, kot jih imamo na voljo, je razmislek vsekakor na mestu. Tudi v podjetju Circular Shield, kjer se ukvarjamo z vzpostavljanjem in upravljanjem programov krožnega gospodarstva v slovenskih občinah, smo ob tej priložnosti preverili, kje je še prostor za izboljšavo. S pomočjo modela za merjenje krožnosti podjetij (Circularity Assessment Score*) smo izmerili krožnost našega delovanja. Ta se meri glede na več dejavnikov: vključenost obnovljivih virov, dizajn izdelka/storitve, uporabo odpadkov kot virov, vključevanje digitalnih tehnologij… Ocena krožnosti družbe Circular Shield: 84,6 %. To nas postavlja visoko na lestvico – v kategorijo podjetij z razvitim modelom krožnega delovanja, med tako imenovane »Circular Frontrunners«. Z rezultatom smo lahko zelo zadovoljni, pa vendar si bomo tudi v prihodnje še prizadevali za izboljšanje. Ocena krožnosti nam pomaga razumeti trenutno raven krožnega delovanja. Z uporabo tovrstnih pripomočkov se informiramo o potencialnih neizkoriščenih krožnih priložnostih in hkrati merimo svoj napredek. *Krožnost vašega podjetja lahko izmerite tukaj: https://www.circularbusiness.academy/