Vysoké hodnotenie pre náš obehový model

22. apríla oslavujeme Svetový deň Zeme. Keďže médiá nás intenzívne oslovujú prostredníctvom všetkých svojich kanálov, môžeme deň využiť aj na zamyslenie sa nad našimi praktikami a životným štýlom – aký sme ako spotrebiteľ (alebo spoločnosť) a ako fungujeme? Položme si otázku, aký je náš postoj k životnému prostrediu, odpadu, nakupovaniu, jedlu – koľko obalov "vyrobíme" mesačne a koľko energie spotrebujeme? Mohli by sme niečo urobiť inak? Ak vezmeme do úvahy, že v Slovinsku ročne spotrebujeme priemerne 3-krát viac prírodných zdrojov, ako máme k dispozícii, úvaha je určite namieste. V spoločnosti Circular Shield, kde sa zaoberáme vytváraním a riadením programov obehového hospodárstva v slovinských obciach, sme využili túto príležitosť a skontrolovali, kde je čo zlepšovať. Pomocou modelu hodnotenia obehovosti spoločností (Circularity Assessment Score) sme zmerali obehovosť našich operácií. Táto sa meria niekoľkými faktormi: zahrnutím obnoviteľných zdrojov, dizajnom produktu/služby, využívaním odpadu ako zdroja, integráciou digitálnych technológií ... Hodnotenie obehovosti spoločnosti Circular Shield: 84,6 %. To nás radí na popredné priečky – v kategórii spoločností s rozvinutým obehovým modelom, medzi takzvaných "Circular Frontrunners". S výsledkom môžeme byť veľmi spokojní, ale v budúcnosti sa budeme naďalej usilovať o zlepšenie. Hodnotenie obehovosti nám pomáha pochopiť súčasnú úroveň obehového fungovania. Používaním takýchto pomôcok sa informujeme o potenciálnych nevyužitých obehových príležitostiach a zároveň meriame náš pokrok. *Obehovosť vašej spoločnosti môžete zmerať tu: https://www.circularbusiness.academy/