Nápojové kartóny (tetrapaky) sú udržateľným obalom

Slovo tetrapak sme si pre potreby článku požičali od výrobcu, inak hovoríme o kompozitných nápojových kartónoch na mlieko, džúsy a iné nápoje. Okrem spoločnosti Tetra Pak sú najväčšími výrobcami tohto balenia spoločnosti Elopak, SIG Combibloc, Stora Enso a BillerudKorsnäs, ktoré spojili svoje sily a vytvorili spoločnú víziu budúcnosti priemyslu a ochrany životného prostredia. Založili ACE – Alianciu pre nápojové kartóny a životné prostredie, ktorá sleduje dôležitý cieľ: poskytovať najudržateľnejšie, obnoviteľné, klimaticky pozitívne a obehové obaly na potraviny.

V záujme dosiahnutia stanovených plánov sa priemysel zaväzuje prijať dôležité opatrenia vo všetkých oblastiach, od udržateľnej ťažby materiálov po zníženie dopadov na podnebie, dekarbonizáciu, zber a spracovanie použitých nápojových kartónov.

V súčasnosti sa v Európe recykluje viac ako 50 % kompozitných nápojových kartónov a v Slovinsku viac ako 40 %. Do roku 2030 však výrobcovia, ktorí sú členmi Aliancie ACE, plánujú dosiahnuť 90 % mieru zberu a najmenej 70 % mieru recyklácie.

Nápojové kartóny na tekuté potraviny sú recyklovateľné nízkouhlíkové obalové roztoky, ktoré chránia jedlo a nápoje, umožňujú bezpečné používanie výrobkov a prepravu a zabraňujú tvorbe zlikvidovaných potravín. Prostredníctvom záväzkov a cieľov stanovených v Pláne do roku 2030 sa výrobcovia budú usilovať zabezpečiť, aby ich obaly naďalej aktívne prispievali k ambíciám Európskej zelenej dohody, najmä k neutralite podnebia, obehovosti, biodiverzite a odolným potravinovým systémom, bez toho, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa. Výrobcovia pracujú na dosiahnutí cieľa, aby sa ich obaly do roku 2030 stali nízkouhlíkovým obalovým riešením.

Komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera

V Slovinsku je už približne 5,5 % nápojových kartónov recyklovaných na výrobu hygienického papiera, ktorý sa používa vo verejných inštitúciách a spoločnostiach v obciach, kde je zriadený komunálny materiálových kruh nápojových kartónov a hygienického papiera. Ide o program obehového hospodárstva, v ktorom miestna komunita správnou likvidáciou nápojových kartónov poskytuje celulózu na výrobu toaletného papiera v mestských inštitúciách a spoločnostiach. Tento model doteraz zaviedlo 15 obcí, kde sa o nakladanie s odpadom starajú spoločnosti Voka Snaga Ljubljana, Komunala Novo mesto, Komunala Brežice a Komunala Kranj.

Toto je dobrý príklad uzavretej materiálovej slučky, ktorá súčasne zaisťuje sebestačnosť so zdrojmi surovín a umožňuje kontrolu nákladov na použitie hygienického papiera.

 

Dôležité údaje o nápojových kartónoch:

Z čoho sa skladajú nápojové kartóny

V priemere až 75 % nápojových kartónov pozostáva z lepenky (papiera), ktorá je vyrobená z dlhých a hrubých papierových vlákien, ktoré je možné niekoľkokrát recyklovať. 20 % obalov je vyrobených z plastu (polyetylén, ktorý chráni výrobok voči vlhkosti) a 5 % z hliníka (tento výrobok chráni pred svetlom, vzduchom a mikroorganizmami).

Ako správne separovať a likvidovať nápojové kartóny

Po použití produktu dôkladne vyprázdnite obal, vyrovnajte okraje, stlačte ho a zatvorte viečko a odložte do vhodného kontajnera alebo vreca (v Slovinsku sú to zvyčajne žlté kontajnery). Tým sa ušetrí miesto v kontajneroch a obal sa pripraví tak, aby ho organizácie zodpovednosti výrobcov mohli triediť a odovzdať na recykláciu.

Proces spracovania nápojových kartónov

Odpad z obalov sa zmieša s vodou v t.i. rozvlákňovači – mixéri. Odstredivá sila oddeľuje vrstvy troch materiálov, z ktorých je zložený: celulózové vlákna z lepenky, hliníkovú fóliu a polyetylén. Najdôležitejšou súčasťou procesu je čistenie týchto troch zložiek, ktoré sa však našťastie dá dosiahnuť iba mechanickým spracovaním a vyhneme sa tak použitiu chemikálií. Pomocou príslušných strojov sa celulózové vlákna očistia vodou a sterilizujú parou pri 120 °C.

Nápojové kartóny je možné spracovať na nové, užitočné a vysoko kvalitné hygienické papierové výrobky, ako sú vreckovky, uteráky, toaletný papier. Takto recyklovaná lepenka z nápojových kartónov cirkuluje v nových výrobkoch, čím sa šetrí drevo, cenné prírodné bohatstvo.

Zo zmesi plastu a hliníka sa zase vyrobia dávkovače papiera, nábytkové prvky a podobne.