Komunálny materiálový kruh prichádza už aj na Slovensko

Projekt Komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera, ktorý už úspešne funguje v 15 slovinských mestách a obciach, čoskoro ožije aj na Slovensku. Ivona Urbanová bola vybraná do funkcie národnej koordinátorky projektu na Slovensku s cieľom zabezpečiť vznik a rozvoj tohto dôležitého programu obehového hospodárstva. Ivona Urbanová je odborníčka na životné prostredie a nezávislá konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva. Má dlhoročné skúsenosti s vývojom nových riešení v odpadovom hospodárstve - ako manažérka predaja v medzinárodnej spoločnosti pre odpadové hospodárstvo FCC na Slovensku a neskôr ako nezávislý konzultant úzko spolupracovala s priemyslom a obcami, aby im pomohla na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju a kruhovým riešeniam v oblasti odpadu.

Ako národná koordinátorka pre Slovensko bude Ivona Urbanová zodpovedná za vznik a rozvoj komunálnych materiálových kruhov, ako aj za získavanie podporovateľov a členov v zúčastnených obciach. Jednou z najdôležitejších úloh tohto programu obehového hospodárstva je zvyšovanie povedomia samosprávy, inštitúcií a miestnej verejnosti, že môžu podporovať udržateľnejší rozvoj svojej komunity, a tým pozitívne vplývať na rozvoj miestnej komunity, ekonomiky a hospodárstva z dlhodobého hľadiska.

Komunálny materiálový kruh, ktorý tvoria nápojové kartóny a hygienické papierové obaly, je možné vytvoriť v ktorejkoľvek obci alebo meste v EÚ, ktoré majú zavedený systém separácie komunálneho odpadu. Preto plánujeme rozšíriť oblasť KMK aj do ďalších krajín EÚ, ktoré prejavia záujem.