Circular Shield – líder v oblasti obehového hospodárstva

Náš projekt Komunálny materiálový kruh bol prezentovaný v publikácii CIRCULAR INSIDER spolu s ďalšími slovinskými a európskymi lídrami v oblasti obehového hospodárstva. Ide o špeciálne vydanie, ktoré poskytuje sprievodcu po obehových a udržateľných postupoch v Slovinsku i mimo neho.   Magazín Circular Insider bol vydaný v súvislosti so slovinským predsedníctvom v Rade EÚ, ktoré sa začalo v júli 2021. Cieľom magazínu je byť zdrojom inšpirácie pre rozhodovacie orgány a priblížiť verejnosti koncept obehového hospodárstva. Prostredníctvom prezentácií praktických príkladov a rozhovorov môže byť Circular Insider výbornou inšpiráciou pre každého, kto chce zaviesť svoj "obehový model".   Circular Insider - rýchle rande s poprednými predstaviteľmi obehového hospodárstva - navrhol a vydal tím odborníkov Circular Change. Celý obsah publikácie je k dispozícii tu: https://www.circularchange.com/circular-insider.   Článok o Komunálnych materiálových kruhoch, ktoré spravuje naša spoločnosť, je uvedený na stranách 38-39.