Mestna občina Novo mesto z največjim deležem vključenih članov

Mestna občina Novo mesto (MONM) postaja zgled za zelena in krožna javna naročila. Kar 21 javnih zavodov in podjetij, vključno z Mestno občino Novo mesto, se je združilo pri skupnem javnem naročilu higienskega papirja, izdelanega iz predelane lokalne kartonske embalaže za mleko, sokove in ostalo (KEMSO).

 

Pogodbo za dobavo higienskega papirja sta podpisala župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni in direktorica podjetja Valtex, d. o. o., Špela Redjko.

 

Gre za nadgradnjo projekta krožnega gospodarstva KEMSO iz leta 2015, ko je lokalni komunalni snovni krog kartonske embalaže tetrapak kot prvi v Sloveniji zaživel ravno v Novem mestu. Zaradi dobrih referenc in izkušenj prvih uporabnikov se je občina odločila, da v projekt povabi še preostale občinske zavode.

 

Mestna občina Novo mesto kot prva občina v Sloveniji, ki je k skupnemu zelenemu in krožnemu javnemu naročilu povabila tudi ostale javne zavode, postavlja zgled in spodbuja javne ustanove, da se v večji meri in bolj pogumno lotevajo izvedbe tovrstnih javnih naročil in v svojo ponudbo vključujejo izdelke in storitve iz programov krožnega gospodarstva, ki manj obremenjujejo okolje in ki omogočajo koristno predelavo lokalno zbrane odpadne embalaže.

 

Kot je povedal župan mag. Gregor Macedoni, z današnjim podpisom pogodbe Mestna občina Novo mesto udejanja svojo vizijo, da želi biti vodilna lokalna skupnost na področju krožnega gospodarstva. »S tem izvedenim javnim naročilom zagotavljamo velik obseg uporabe predelanega higienskega papirja po naših javnih institucijah« je še dodal župan. Na podpisu je tudi pojasnil, da je bil kriterij javnega naročila poleg najnižje ponujene cene tudi upoštevanje »zero waste« merila. Izbrani ponudnik je ponudil tudi najnižjo ponudbeno ceno. Ta ponudba večini vključenih institucij zagotavlja nižjo ceno, kot so jo imeli do sedaj. To potrjuje tezo, da zelene odločitve niso nujno dražje.

 

Direktorica podjetja Valtex, d. o. o., Špela Redjko je na podpisu poudarila, da so ponosni na sodelovanje z občino in da so bili prepoznani kot primeren partner v zastavljenem projektu in njenih ciljih. Dodala je še: »V podjetju VALTEX smo zavezani k trajnostnemu poslovanju. Poslanstvo našega podjetja je pomagati našim partnerjem pri postopnem ali takojšnjem prehodu na uporabo trajnostnih izdelkov na področju objektne higiene v prostorih, ki so namenjeni za varno in dobro počutje zaposlenih, obiskovalcev in drugih uporabnikov. Pri izboru izdelkov se držimo vodila, da z njimi dosegamo najboljše rezultate in ustvarjamo pozitivne učinke tako za okolje kot tudi za širšo skupnost in da sooblikujemo prostor za zdravo bivanje.«

 

Zelena in krožna javna naročila so priljubljena in aktualna tema tudi na evropskem nivoju, kjer Mestna občina Novo mesto kot partnerica sodeluje v evropskem projektu CircLocal, katerega cilj je izmenjava dobrih praks na področju krožnega javnega naročanja. Po celotni Evropi je fokus javnih naročil na preprečevanju korupcije in zagotavljanju najnižjih cen dobavljenega blaga in storitev, partnerji projekta pa izpostavljajo, da je potrebno na področju javnega naročanja vzpostaviti nove standarde, ki bodo spodbujali inovacije, krožno gospodarstvo in bili k usmerjeni k socialnim in okoljevarstvenim ciljem. V okviru projekta je občina vzpostavila lokalno mrežo organizacij, ki so aktivne na področju krožnega gospodarstva in pripravlja mednarodno delavnico, ki bo 6. in 7. oktobra 2021 potekala preko spleta in na kateri bo med drugim predstavila tudi skupno javno naročilo papirne konfekcije kot vzorčen primer zelenega in krožnega javnega naročanja.