Obec Novo mesto s najvyšším podielom zúčastnených členov v projekte Komunálny materiálový kruh

Mesto Novo mesto (Slovinsko) sa stáva príkladom zeleného a obehového verejného obstarávania. 21 verejných inštitúcií a spoločností, vrátane Mestského úradu Novo mesto, sa spojilo do spoločného verejného obstarávania hygienického papiera vyrobeného z recyklovaných nápojových kartónov (viacvrstvové kombinované materiály, VKM).

 

Ide o rozšírenie projektu obehového hospodárstva z roku 2015, kedy bol v Novom meste prvýkrát založený miestny Komunálny materiálový kruh VKM a hygienického papiera. Vzhľadom na dobré referencie a skúsenosti užívateľov sa mesto rozhodlo pozvať zostávajúce mestské inštitúcie, aby sa zapojili do projektu.

 

Ako povedal primátor Gregor Macedoni, dnešným podpisom sa Novo mesto stáva vedúcou mestskou komunitou v oblasti obehového hospodárstva. "Týmto zeleným a obehovým spoločným verejným obstarávaním zabezpečujeme veľký podiel hygienického papiera z opätovného používania vyseparovaných použitých obalov v našich verejných inštitúciách," dodal primátor.

 

Zelené a obehové verejné obstarávanie je tiež populárnou témou na európskej úrovni, kde sa Novo mesto ako partner zúčastňuje na európskom projekte CircLocal.

 

V rámci projektu obec zriadila miestnu sieť organizácií, ktoré pôsobia v oblasti obehového hospodárstva a pripravuje medzinárodný workshop, kde okrem iného predstaví projekt KMK ako dobrý príklad zeleného a obehového verejného obstarávania.