CIRCLOCAL – Medzinárodný workshop pre obehové hospodárstvo

Circular Shield sa na pozvanie mesta Novo mesto (SLO) zúčastňuje na projekte CIRCLOCAL, ktorý financuje Európska komisia a ktorý je zameraný na rozvoj obehového obstarávania a transfer osvedčených postupov medzi krajinami EÚ.

 

Je to projekt, v ktorom portugalské a holandské komunity a slovinské Novo mesto zdieľajú svoje vedomosti a osvedčené postupy.

 

Na podujatí 6. a 7. októbra bol predstavený projekt Komunálny materiálový kruh a nedávno realizované spoločné zelené a obehové obstarávanie hygienického papiera pre všetky verejné mestské inštitúcie v Novom meste.

 

O jeho úspechy v oblasti obehového hospodárstva sa s účastníkmi konferencie podelili Knof Institute, Komunala Novo mesto, Združenie pre rozvoj dobrovoľníckej práce, materská škola Pedenjped, Stredná elektrotechnická škola a technické gymnázium, Slovinský lesnícky inštitút, Obchodná komora Dolenjska a Bela krajina a obec Maribor.

 

Na základe videného sme ďalej upevnili naše presvedčenie, že rozvoj obehového hospodárstva môže byť odpoveďou na mnohé environmentálne, hospodárske a sociálne výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme.