Komunalni snovni krog povezal pet gorenjskih občin

Župani petih gorenjskih občin - Mestne občine Kranj, občin Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko ter direktor Komunale Kranj d.o.o., so sklenili dogovor o vzpostavitvi komunalnega snovnega kroga odpadne embalaže tetrapak in recikliranega higienskega papirja.

Občine bodo k sodelovanju aktivno spodbujale svoje javne zavode – šole, vrtce, zdravstvene, športne in kulturne ustanove, javna podjetja – ki bi v primeru popolnega prehoda na recikliran higienski papir iz snovnih krogov v predelavo letno poslali kar 90 ton embalaže.

Vzpostavitev Komunalnega snovnega kroga Kranj je vsebinsko povezana s prehodom občin v mrežo Zero Waste, s čemer so se zavezale, da bodo aktivno delovale v smeri zmanjševanja količin odpadkov, povečanja deleža ločenih frakcij, skrbi za čisto okolje in tudi spreminjanja navad občanov ter spodbujanja trajnosti in krožnega gospodarstva.

Prvi so se za uporabo higienskega papirja iz snovnega kroga odločili Komunala Kranj, Osnovna šola Šenčur in v Vrtec Šenčur in s tem potrdili svojo zavezo varovanju lokalnega okolja.