Komunálny materiálový kruh spája ďalších päť slovinských miest a obcí

Starostovia piatich slovinských miest a obcí - Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor a Jezersko podpísali dohodu so spoločnosťou Komunala Kranj o zriadení projektu Komunálny materiálový kruh (KMK) z vyseparovaných viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM, alebo aj tzv.tetrapakov) a hygienického papiera.

Obce budú aktívne propagovať KMK v rámci svojich verejných inštitúcií – školy, materské školy, zdravotníctvo, šport, kultúrne inštitúcie a verejné podniky. Celkovo by tieto inštitúcie mohli zabezpečiť spracovanie 90 ton VKM ročne.

Zriadenie KMK v týchto obciach súvisí s ich záväzkom k stratégii Zero Waste. Budú ešte aktívnejšie pracovať na znižovaní odpadu, zvyšovaní podielu vyseparovaných frakcií, zabezpečovaní čistého životného prostredia a zmene zvykov verejnosti smerom k udržateľnejším a obehovým postupom.