Družba Tetra Pak poziva k odgovornemu ravnanju z embalažo

V povprečju kar 75 % embalaže tetrapak sestavlja karton, ki je izdelan iz dolgih, močnih papirnatih vlaken, ki jih je mogoče večkrat reciklirati, iz njih pa izdelati nove, uporabne izdelke, kot so higienski papirnati robčki, brisačke, toaletni papir in druge. Pomembno je, da izpraznjeno embalažo pravilno odložimo v rumene zabojnike, saj bo tako preko obstoječega sistema za ravnanje z odpadki lahko oddana v predelavo.

Družba Tetra Pak je aktivirala kampanjo, s katero spodbuja odgovorno ravnanje kupcev in jih ozavešča o krožnosti njihove embalaže.

Dragan Rajković, direktor trajnostnega razvoja v družbi Tetra Pak Vzhodna Evropa, poudarja: »V družbi Tetra Pak smo spodbudili to kampanjo v sodelovanju s partnerji, da bi nagovorili najširši krog potrošnikov in dokazali, da je trajnost del naših rešitev in hkrati del vsakdana. Tetra Pak je osredotočen na nizkoogljične in krožne rešitve, ki upoštevajo podnebni vpliv surovin in proizvodne vrednostne verige. Nove rešitve razvijamo na osnovi surovin iz obnovljivih virov in na rastlinski osnovi. Zanje smo prejeli priznanja, saj je bil Tetra Pak prepoznan med 50 podjetij, ki uvajajo inovativne rešitve za naslavljanje trajnostnih in podnebnih izzivov.«

Komunalni snovni krog - lokalna skupnost zbira odpadno embalažo tetrapak kot vir surovin za svoj higienski papir 

V Sloveniji je že pred leti zaživela tudi pionirska krožna praksa - Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja, kjer lokalne skupnosti ločeno zbrano embalažo tetrapak namensko pošljejo v  reciklažo, da iz nje izdelajo higienski papir, ki ga uporabljajo javne ustanove v isti skupnosti, kjer so embalažo zbrali. V lokalni skupnosti torej z namenskim zbiranjem in recikliranjem priskrbijo vir surovin za nove izdelke. Ta praksa uspešno deluje že v 15 slovenskih občinah.

Foto: promocijsko gradivo Tetra Pak