Tetra Pak vyzýva na zodpovedné zaobchádzanie s obalmi

V priemere 75 % tetrapakových obalov pozostáva z lepenky vyrobenej z dlhých, silných papierových vlákien, ktoré možno niekoľkokrát recyklovať a vyrábať nové užitočné výrobky, ako sú hygienické papierové utierky, toaletný papier a iné. Je dôležité uložiť prázdny obal do príslušných nádob na separovaný zber, aby sa mohol dodať na zhodnotenie prostredníctvom existujúceho systému odpadového hospodárstva.

Spoločnosť Tetra Pak spustila kampaň na podporu zodpovedného správania zákazníkov a zvyšovanie povedomia o obehovosti ich obalov.

Dragan Rajković, riaditeľ pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti Tetra Pak Eastern Europe, hovorí: "Spoločnosť Tetra Pak v spolupráci s našimi partnermi podporila túto kampaň, aby oslovila čo najširšiu škálu spotrebiteľov a ukázala, že udržateľnosť je súčasťou našich riešení a zároveň súčasťou každodenného života. Tetra Pak sa zameriava na nízkouhlíkové a obehové riešenia, ktoré zohľadňujú vplyv surovín na klímu a výrobný reťazec. Nové riešenia sa vyvíjajú na základe surovín z obnoviteľných zdrojov a na rastlinnej báze. Získali sme za ne ocenenia, pretože spoločnosť Tetra Pak bola identifikovaná medzi 50 spoločnosťami, ktoré zavádzajú inovatívne riešenia na riešenie udržateľných a klimatických výziev. «

 

Komunálny materiálový kruh - miestna komunita zbiera použité nápojové kartóny ako zdroj surovín pre svoj hygienický papier.

V Slovinsku bol pred 6 rokmi založený aj priekopnícky obehový model - kruh komunálnych materiálov z tetrapakových obalov a hygienického papiera, kde miestne komunity posielajú separovane zozbierané obaly z tetrapaku na recykláciu na výrobu hygienického papiera používaného verejnými inštitúciami v tej istej komunite, kde sa obaly zbierali. V miestnej komunite preto poskytujú zdroj surovín pre nové výrobky prostredníctvom špecializovaného zberu a recyklácie. Táto prax už úspešne funguje v 15 slovinských mestách a obciach.

Foto: Propagačný materiál Tetra Pak