Recyklačná tvorivá dielňa na Základnej škole v obci Šenčur (Slovinsko)

Na Základnej škole Šenčur sa konala tvorivá dielňa zameraná na recykláciu použitých nápojových kartónov.  Workshop zahŕňal  skupinu talentovaných a zvedavých detí, ktoré testovali, aké jednoduché je recyklovať celulózovú časť nápojových kartónov (alebo aj viacvrstvové kombinované materiály VKM).

 

Čo sme sa naučili?

 

V priemere 75% VKM  pozostáva z dlhých a silných papierových vlákien, ktoré možno recyklovať do nových produktov, ako sú hygienické papierové vreckovky, uteráky, toaletný papier a ďalšie. Preto je veľmi dôležité vyprázdniť, sploštiť a po použití umiestniť tento obal do odpadových nádob na separovaný zber. Týmto spôsobom umožňujeme opätovné použitie cenného materiálu.

 

Komunálny materiálový kruh – miestny program obehového hospodárstva

 

V oblasti s obcami Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor a Jezersko – je už zriadený projekt Komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera. Miestna komunita poskytuje vlastné druhotné suroviny na výrobu hygienických papierov na použitie v miestnych školách a iných verejných inštitúciách.

 

Základná škola Šenčur je prvou školou v regióne Horná Karniola, ktorá sa zapojila do projektu Komunálny materiálový kruh. Od septembra škola a materská škola používajú hygienické papierové výrobky z regenerovanej celulózy z VKM a prispievajú k ochrane prírodných zdrojov.