Učenci OŠ Šenčur so izvedli delavnico o recikliranju embalaže tetrapak

V četrtek, 2. decembra, je na Osnovni šoli Šenčur potekala delavnica o recikliranju embalaže za mleko, jogurte, sokove in druge pijače – ki jo bolje poznamo pod imenom »embalaža tetrapak«.

Na delavnici je sodelovala skupina nadarjenih in radovednih otrok iz višjih razredov osnovne šole, ki so se prepričali, da je kartonski del embalaže tetrapak mogoče na zelo enostaven način ponovno uporabiti.

Kaj smo se naučili?

V povprečju je kar 75 % embalaže tetrapak sestavlja karton, ki je izdelan iz dolgih, močnih papirnatih vlaken, ki jih je mogoče reciklirati, iz njih pa izdelati nove, uporabne izdelke, kot so higienski papirnati robčki, brisačke, toaletni papir in druge. Zato je pomembno, da to embalažo po uporabi izpraznimo, sploščimo, zapremo in odložimo v rumen zabojnik - tako namreč omogočimo, da kartonski del embalaže zaživi novo življenje.

Demonstratorji so med delavnico izvedli tudi kratek Eko kviz, na katerem so se učenci odlično izkazali, za kar jih je potrebno še posebej pohvaliti!

Komunalni snovni krog – lokalni program krožnega gospodarstva

Na območju Mestne občine Kranj in občin Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko, kjer za ravnanje z odpadki skrbi Komunala Kranj, je vzpostavljen Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja. Zbrana embalaža tetrapak se namensko odda v predelavo, higienski papir pa se vrne v občinska javna podjetja in ustanove.

Lokalna skupnost tako z namenskim zbiranjem in recikliranjem priskrbi vir surovin za nove izdelke

Osnovna šola Šenčur je prva iz skupine osnovnih šol na Gorenjskem, ki se je vključila v projekt Komunalni snovni krog. Na šoli in v vrtcu tako že od septembra uporabljajo recikliran higienski papir in na tak način prispevajo k ohranjanju naravnih virov in varovanju okolja.