Cirkulárna ekonomika v meste Novo mesto

V Novom meste naďalej kráčajú cestou zavádzania praktických projektov na podporu udržateľného spôsobu života a obehového hospodárstva. Na záverečnej konferencii programu CircLocal pod názvom "Obehové hospodárstvo: od teórie po prax" predstavila samospráva najvýznamnejšie úspechy v tejto oblasti v spolupráci s miestnymi spoločnosťami a inštitúciami:

  • Materská škola Pedenjped (riaditeľka Meta Potočnik),
  • e-platforma na výmenu odpadov a zdrojov e-Simbioza (Urška Fric, PhD),
  • závod Knof (Mojca Žganec Metelko).

Projektový manažér CircLocal v mestskom zastupiteľstve v meste Novo mesto Peter Geršič uviedol niekoľko príkladov osvedčených postupov, vrátane spoločného zeleného a kruhového obstarávania hygienického papiera, ktorý je vyrobený z lokálne zozbieraných kartónových obalov v projekte Komunálny materiálový kruh Novo mesto.

Týmto spoločným obstarávaním je samospráva príkladom pre verejné inštitúcie, aby zaujali odvážnejší prístup k vykonávaniu takýchto verejných zákaziek a zahrnuli do dopytu produkty a služby z programov obehového hospodárstva, ktoré sú menej zaťažujúce pre životné prostredie a ktoré umožňujú zhodnocovanie obalov z vyseparovaného komunálneho odpadu.

Mesto Novo mesto predstaví svoje úsilie a projekty na novej webovej stránke: https://novikrog.si