V Novem mestu številni uspešni primeri krožnega gospodarstva v praksi

V Novem mestu so na skupnem srečanju svoje aktivnosti in rezultate sodelovanja v projektih spodbujanja trajnostnega načina življenja in krožnega gospodarstva predstavile organizacije, ki so se na pobudo Mestne občine Novo mesto združile v skupno mrežo v sklopu evropskega projekta CircLocal. V praksi so zaživeli številni primeri uspešnega krožnega gospodarstva, ki navdušujejo tudi v tujini.

Kot je na predstavitvi povedal vodja projekta CircLocal na Mestni občini Novo mesto Peter Geršič, so se v sklopu projekta povezali z nizozemskimi, belgijskimi in portugalskimi partnerji, ki so jih pri izmenjavi dobrih praks navdušili predvsem z aktivnostmi novomeških vrtcev, ki o krožnem gospodarstvu, pametnem upravljanju z viri porabe vode in ponovno oživitvijo odpadnih izdelkov otroke sistematično učijo od malih nog.

Fokus evropskega projekta CircLocal je sicer izmenjava dobrih praks na področju krožnega javnega naročanja. Mestna občina Novo mesto je tako septembra 2021 s podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom kot prva občina v Sloveniji uspešno zaključila skupno zeleno in krožno javno naročilo, s katerim se je skupaj z več novomeškimi javnimi zavodi pridružila projektu Komunalni snovni krog – s skupnim nakupom higienskega papirja, ki je izdelan iz lokalno zbrane kartonske embalaže za mleko, sokove in ostalo (KEMSO). S tem je postavila zgled za javne ustanove, da se v večji meri in bolj pogumno lotevajo izvedbe tovrstnih javnih naročil in v svojo ponudbo vključujejo izdelke in storitve iz programov krožnega gospodarstva, ki manj obremenjujejo okolje in ki omogočajo koristno predelavo lokalno zbrane odpadne embalaže.

Na predstavitvi dobrih praks krožnega gospodarstva je sodeloval tudi vrtec Pedenjped. Ravnateljica Meta Potočnik je poudarila, da so iz starih odpadnih brisač v vrtcu izdelali 700 slinčkov, reciklirali 200 novoletnih čestitk in jih ponudili naprej v prodajo oz. zameno, trudijo se ustvarjati čim manj odpadnega materiala in skušajo biti tudi samooskrbni. So tudi del skupine naročnikov higienskega papirja iz lastnega snovnega kroga. Na poseben način so se lotili tudi priprav za pusta, otroci se bodo namreč našemili v doma izdelane maske in oblačila.

Uspešno zgodbo ponovne uporabe oblačil je predstavila Mojca Žganec Metelko iz Zavoda Knof, pod okriljem katerega v Novem mestu s podporo Mestne občine Novo mesto in Komunale Novo mesto pol leta deluje butik ponovne uporabe Stara šola. V tem času so zbrali slabo tono oblačil in zabeležili štiri tisoč obiskovalcev oz. kupcev, prodali pa so približno tretjino zbranih izdelkov. Tematiko krožnega gospodarstva so skozi različne aktivnosti s študenti naslovili tudi na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, eden bolj prepoznavnih, ki ga je predstavila dr. Urška Fric, pa je e- platforma za izmenjavo odpadnih virov e-Simbioza, ki je namenjena povezovanju podjetij. Cilj platforme je posredovati informacije o ponudnikih in iskalcih odpadnih virov in na ta način zapirati snovne kroge - da odpadek nekega podjetja postane uporaben material za drugo podjetje.  

Mestna občina Novo mesto je sicer vzpostavljeno mrežo organizacij, ki so aktivne na področju krožnega gospodarstva, povezala na posebni spletni strani, imenovani »Novi krog« (https://novikrog.si). Na njej so predstavljene sodelujoče organizacije in njihovi projekti ter novice o aktualnem dogajanju na področju krožnega gospodarstva. V mreži sodelujejo številne  organizacije, od izobraževalnih institucij (Vrtec Pedenjped, Fakulteta za informacijske študije, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija), nevladnih organizaciji (DRPD, Zavod Knof, Inštitut Intercer), do gospodarstva (Komunala Novo mesto, Kompetenčni center mreže za prehod v krožno gospodarstvo, ki deluje v okviru GZDBK, Razvojni center Novo mesto, Circular Shield), mreža pa je odprta za vse deležnike, ki si s svojim delovanjem prizadevajo trajnostni način življenja in varovanje okolja. Rezultat projekta CircLocal je tudi priročnik »Krožno gospodarstvo: od teorije k praksi«, ki bo s konkretnimi nasveti posameznikom, podjetjem in javnemu institucijam v pomoč pri iskanju poti, kako najbolj učinkovito prispevati svoj delež k prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo.