Circular Shield je Recycling Hero 2022

S potešením a hrdosťou oznamujeme partnerom a priaznivcom, že pri príležitosti Medzinárodného dňa recyklácie 18. marca sme boli ocenení ako Recycling Hero 2022 v kategórii start-up s projektom Komunálny materiálový kruh.  

Ranjit Baxi, zakladajúci prezident Global Recycling Foundation (GRF), povedal: "Svet prežíva mimoriadne ťažké časy a sme radi, že sme dostali toľko pozoruhodných príspevkov z celého sveta. Skutočne, aby sme uznali úsilie veľkého počtu start-upov napriek dvom rokom pandémie koronavírusu sa GRF rozhodla udeliť ďalšie 4 ocenenia..."

"Circular Shield, Slovinsko – podpora triedeného zberu a recyklácie použitých nápojových kartónov a vytvorenie miestneho, fungujúceho modelu obehového hospodárstva, ktorým vraciame papierové výrobky vyrobené z regenerovanej celulózy späť do miestnej komunity."