V Senci počas Dňa Zeme predstavili Komunálny materiálový kruh

Projekt, ktorý spája separovanie odpadu a obehovú ekonomiku – to je Komunálny materiálový kruh. V jeho centre je výroba papiera z celulózy získanej regeneráciou zozbieraných kartónových nápojových obalov známych ako tetrapaky. Výrobky z takto zhotoveného papiera potom môžu používať školy a inštitúcie v obciach, kde boli obaly zozbierané. Na Slovensku sa do projektu Komunálny materiálový kruh ako prvé mesto zapojil Senec.

V Senci bol Komunálny materiálový kruh (KMK) zriadený podľa vzoru úspešného projektu v Slovinsku, kde sa do neho prvé obce a inštitúcie zapojili pred piatimi rokmi. V roku 2017 získal vysoké hodnotenie na súťaži Circulars od Svetového ekonomického fóra a Fóra mladých globálnych lídrov. Teraz sa KMK rozširuje za hranice a prvou krajinou, kde dostal zelenú, je práve Slovensko. ,,Komunálny materiálový kruh je prvým krokom mesta či obce k udržateľnejšiemu spôsobu života a zapojením sa miestnej komunity do obehového hospodárstva. Nie je to projekt s obmedzenou životnosťou, ale skôr životný štýl a ekonomika budúcnosti. V miestnych komunitách, kde sa uplatňuje model materiálového kruhu, sa ľudia môžu rozhodnúť, aký bude ich postoj k prírodným zdrojom. Komunálny materiálový kruh je síce naštartovaný rozhodnutím obce – ale uskutočňovaný ľuďmi. Týmto spôsobom sa vytvára cirkulárna kultúra, ktorá sa stáva základom pre nové projekty obehového hospodárstva,ʺ povedal Niko Kumar, zakladateľ projektu Komunálny materiálový kruh zo spoločnosti Circular Shield d.o.o. z Ľubľany.

V rámci projektu KMK sa vyrába hygienický papier (papierové utierky, toaletný papier), ktorý je výnimočný, pretože je zhotovený z celulózy získanej regeneráciou kartónových nápojových obalov. Podporuje trvalo udržateľné správanie, účelovým zberom a spracovaním kartónových nápojových obalov sa totiž z odpadu stane užitočná surovina na výrobu papiera. Tým sa šetria prírodné zdroje, predovšetkým nie je potrebné rúbať stromy, z ktorých sa obyčajne vyrába hygienický papier. Papier z tetrapakov sa navyše zhotovuje bez pridávania chemikálií a farbív. Výrobky z neho sú ekologické, dermatologicky testované a vhodné pre styk s potravinami. ,,Mesto Senec podporuje aktivity, ktoré smerujú k ochrane životného prostredia a separovanie odpadu v tomto procese zohráva významnú úlohu. Sme veľmi radi, že Senec je prvé mesto na Slovensku, ktoré sa zapojilo do projektu Komunálny materiálový kruh. Pre občanov aj inštitúcie je to krok k prijatiu myšlienok cirkulárnej ekonomiky," uviedol Dušan Badinský, primátor mesta Senec.

V Senci sa do projektu Komunálny materiálový kruh zapojili ako prvé materské a základné školy. ,,Vedieme deti od najmenších tried až po predškolské triedy, aby sme žili, konali a mysleli environmentálne. Zapájame sa do environmentálnych projektov s deťmi, zbierame plastové zubné kefky, sme zapojení do Recyklohier, zbierame staré mobily, baterky, separujeme odpad, kompostujeme,“ hovorí Lucia Benkovská z MŠ Slnečné jazerá Senec.

Partnermi projektu sú spoločnosť AVE, ktorá zabezpečuje zber separovaných odpadov, ako aj NATUR-PACK, organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly. Do projektu Komunálny materiálový kruh sa môžu v Senci zapojiť ďalšie verejné či súkromné spoločnosti a inštitúcie.