V Trnave počas Dňa Zeme 22. apríla 2022 predstavia Komunálny materiálový kruh

V centre projektu Komunálny materiálový kruh (KMK) je miestny model obehovej ekonomiky.

V rámci projektu sa vyrába hygienický papier (papierové utierky, toaletný papier), ktorý je výnimočný, pretože je zhotovený z celulózy získanej regeneráciou kartónových nápojových obalov (tzv.tetrapakov).

Výrobky z takto zhotoveného papiera potom môžu používať školy a inštitúcie v obciach, kde boli obaly zozbierané.

Na Slovensku sa do projektu Komunálny materiálový kruh medzi prvými mestami zapojila Trnava.

Projekt podporuje trvalo udržateľné správanie, účelovým zberom a spracovaním kartónových nápojových obalov sa totiž z odpadu stane užitočná surovina na výrobu papiera. Tým sa šetria prírodné zdroje, predovšetkým nie je potrebné rúbať stromy, z ktorých sa obyčajne vyrába hygienický papier.,,Nám občanom Trnavy záleží na tom, aby sme žili v zdravom životnom prostredí a spoločne k tomu chceme viesť aj naše deti. Preto som rád, že Trnava patrí medzi prvé mestá na Slovensku, ktoré sa zapojili do projektu Komunálny materiálový kruh,“ povedal Tibor Pekarčík, viceprimátor Trnavy.

V Trnave bol Komunálny materiálový kruh (KMK) zriadený podľa vzoru úspešného projektu v Slovinsku, kde sa do neho prvé obce a inštitúcie zapojili pred šestimi rokmi. Teraz sa KMK rozširuje za hranice a prvou krajinou, kde dostal zelenú, je práve Slovensko.

Partnermi projektu sú spoločnosť FCC Trnava, ktorá zabezpečuje zber separovaných odpadov, ako aj ENVI-PAK, organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly.