Deti v obci Brežice (Slovinsko) zorganizovali zbierku použitých nápojovových kartónov

V spolupráci s odpadovou spoločnosťou Komunala Brežice základné a materské školy v obci Brežice zorganizovali v apríli zber použitých nápojových kartónov.

Kampaň zberu odpadu z obalov je podporou miestneho cirkulárneho programu Komunálny materiálový kruh Brežice, ktorý pomáha deťom pochopiť význam separovania odpadu, starostlivosti o životné prostredie a dôležitosť opätovného použitia materiálov.

Na výrobu hygienického papiera nie je potrebné rúbať stromy. Stačia odpadové nápojové kartóny.