Osnovne šole in vrtci v Brežicah organizirali zbiralno akcijo embalaže tetrapak

V sodelovanju s Komunalo Brežice so osnovne šole in vrtci v občini Brežice aprila organizirali zbiralno akcijo odpadne embalaže tetrapak, v kateri je sodelovalo preko 2.300 otrok.

Akcija zbiranja odpadne embalaže je nadgradnja lokalnega trajnostnega programa Komunalni snovni krog Brežice, preko katerega otroci tudi spoznavajo pomen ločevanja odpadkov, skrbi za okolje in priložnosti za ponovno uporabo sekundarnih surovin.

Za izdelavo higienskega papirja ni treba sekati dreves. Zadostuje odpadna embalaža tetrapak.