Komunálny materiálový kruh vo video príbehu

Video príbeh predstavuje Komunálny materiálový kruh použitých nápojových kartónov a hygienického papiera. Ilustruje integráciu a spoluprácu strategických partnerov v kruhu.

Video demonštruje tento projekt cirkulárnej ekonomiky na skutočnej prípadovej štúdii –všetko začína umiestnením použitého nápojového kartónu do príslušného farebného odpadového kontajnera alebo vreca, aby spoločnosť na zber separovaného odpadu mohla materiál zbierať a dodávať do recyklačného strediska. V nasledujúcich krokoch sa lepenka z nápojových kartónov prepracuje na hygienické papierové výrobky. V poslednom kroku sa miestny distribútor stará o dodávku týchto produktov miestnym inštitúciám v tej istej miestnej komunite.

Hlavným účelom videa je preukázať, že nie je potrebné rúbať stromy na výrobu hygienického papiera. Stačí separovať použité nápojové kartóny.