Circular Shield med pionirji ponovne uporabe na konferenci Zero waste

Z Ekologi brez meja smo na letni konferenci Zero waste občin v Kranju raziskovali trende na področju ravnanja z viri in odpadki.

Izkušnje o tem, s kakšnimi izzivi se soočamo, ko poskušamo teorijo prenesti v prakso, smo na okrogli mizi predstavili skupaj z Zavodom Knof in podjetjem ZEOS.

V Sloveniji imamo v mreži Zero waste že 16 občin, ki so v lanskem letu preprečile 18.600 ton odpadkov ter s tem prihranile 4.200.000 € stroškov in 10.000 ton izpustov CO2.

 

 

Fotografiije: Boštjan Selinšek