Circular Shield predstavený medzi priekopníkmi opätovného použitia (reuse) na konferencii Zero Waste v Slovinsku

Na výročnej konferencii o nulovom odpade obcí v meste Kranj sme študovali trendy v oblasti nakladania so zdrojmi a odpadmi.

 

O skúsenosti a výzvy, ktorým čelíme v praxi, sme sa podelili za okrúhlym stolom spolu s Knof Institute a ZEOS.

 

V Slovinsku je v sieti Zero waste už 16 obcí. Spolu zredukovali produkciu odpadu o 18 600 ton, čím ušetrili náklady vo výške 4 200 000 EUR a znížili emisie CO2 o 10 000 ton.

 

Photo: Boštjan Selinšek