Občini Brezovica in Medvode uspešni pri uvajanju krožnega gospodarstva

Občini Brezovica in Medvode znova dokazujeta, da so prehod v krožno gospodarstvo, skrb za zdravje ljudi in čisto okolje visoko na lestvici njihovih prioritet. Občini sta se pridružili programu Komunalni snovni krog Ljubljana in bosta k uporabi higienskega papirja, ki je izdelan iz lokalno zbrane embalaže, spodbujali tudi svoje javne zavode in podjetja v lokalni skupnosti.

Na ta način občini povečujeta samooskrbnost, projekt pa lokalni skupnosti prinaša še številne pozitivne učinke za okolje in finančne prihranke. Za izdelavo higienskega papirja ni treba sekati dreves, saj lokalna skupnost v okviru obstoječega sistema ravnanja z odpadno embalažo priskrbi surovine za reciklirane izdelke. S tem vsi udeleženci v krogotoku prispevajo k ohranjanju naravnih virov in večajo naravni kapital, zmanjša se sežig odpadkov in zmanjšajo se emisije CO2, poveča pa se delež predelane odpadne embalaže.

Prvi so se za uporabo higienskega papirja iz snovnega kroga na Brezovici odločili Vrtci Brezovica, Osnovna šola Brezovica, v Medvodah pa Zavod Sotočje in občina Medvode. S tem so občinski pionirji potrdili svojo zavezo za varovanje lokalnega okolja. 

V projektu kot ustanovni partnerji sodelujejo še Mestna občina Ljubljana, JP Voka Snaga ter družbi za ravnanje z odpadno embalažo Slopak in Dinos.