V letu 2022 smo podvojili količino predelane embalaže

Circular Shield v Sloveniji skrbi za razvoj programa Komunalni snovni krog – to je zaprta snovna zanka lokalno zbrane embalaže tetrapak in recikliranega higienskega papirja. Ta krožni model lokalni skupnosti in pridruženim članom prinaša številne koristi – tako okoljske in družbene kot tudi ekonomske.

V letu 2022 smo dosegli izjemne rezultate. V predelavo smo letos poslali 462 ton odpadne embalaže tetrapak in tako več kot podvojili količine preteklega leta.

Od začetka našega delovanja (leta 2016) smo tako v sodelovanju s 17 občinami v Sloveniji pomembno prispevali k ohranjanju naravnih virov.

To so rezultati našega dolgoletnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi:

  • 16.148 ohranjenih dreves
  • 1.240 ton predelane odpadne embalaže
  • 1.009 ton manj CO2 emisij

Z okolju prijaznim recikliranim higienskim papirjem iz lastnega snovnega kroga se danes v Sloveniji opremlja že več kot 100 občinskih javnih zavodov in podjetij.