Družba Circular Shield d.o.o. je nova članica mreže SRIP – krožno gospodarstvo

Z januarjem 2023 se je družba Circular Shield d.o.o. včlanila v Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (kratko: SRIP – Krožno gospodarstvo). S tem smo še utrdili našo zavezo, da bomo aktivno sodelovali pri promociji in uvajanju krožne kulture v Sloveniji.

SRIP – Krožno gospodarstvo, s katerim upravlja Štajerska gospodarska zbornica, je povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij, države in drugih zainteresiranih javnih in zasebnih ustanov, ki se povezujejo v nove verige vrednosti.

Vizija SRIP – Krožno gospodarstvo je trajnostno povečati učinkovitost in konkurenčnost domačega gospodarstva s prehodom v krožno gospodarstvo. Vsi člani si prizadevamo, da bi pripomogli k večji prepoznavnosti Slovenije kot središča (‘hub’) krožnega gospodarstva, ki bo s svojim znanjem, raziskovalno-razvojno infrastrukturo, prebojnimi tehnologijami in storitvami ter podpornim regulatornim okoljem postavila referenčni standard za vrhunske strokovnjake in tuje investitorje.

Z uresničevanjem zastavljenih ciljev bodo vsi člani SRIP – Krožno gospodarstvo prispevali tudi k uresničevanju ciljev Strategije pametne specializacije Slovenije ter razvoju podjetništva.