Zeleni prehod bomo dosegli samo s sodelovanjem vseh deležnikov in z dvigom zavesti med ljudmi

Doseči podnebno nevtralnost do leta 2050, spodbuditi gospodarstvo z zeleno tehnologijo, ustvariti trajnostno industrijo in promet ter zmanjšati onesnaževanje, so ključne postavke evropskega zelenega dogovora, ki ga mora izpeljati in doseči tudi Slovenija. Župani treh slovenskih mest in predstavniki gospodarstva so na dogodku v organizaciji CER Slovenija predstavili svoja stališča o tem, kako je mogoče pospešiti doseganje ciljev zelenega prehoda.

Kot primer dobre prakse je župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni izpostavil tudi krožni poslovni model Komunalni snovni krog Novo mesto, ki je vse občinske javne ustanove povezal s skupnim zelenim javnim naročilom in ki občini prinaša ne samo okoljske in družbene koristi, temveč tudi pomembne finančne prihranke.

Spreminjanje zavesti ljudi je pomemben izziva, s katerim se soočajo slovenska mesta. V mestih namreč dela več kot 90 % vseh delovno aktivnih Slovencev, kar pa pomeni veliko obremenitev, tudi za prometno infrastrukturo in okolje. »To generira tudi izzive in prilagajanja in zahteva sodelovanje med podjetji in državo«, je še izpostavil župan Novega mesta Gregor Macedoni.

»Zavedati se moramo, da smo tranzitna država, mi pa imamo težave s prometom. Avtomobili na naših cestah vsak dan stojijo. Razvoj železniškega omrežja je nujen. Zamujamo pravzaprav že trideset let,« je situacijo komentiral Zoran Janković, župan Ljubljane.

»Potrebujemo večji strateški razmislek, kam država gre. Maribor je približno 15 kilometrov stran od pete najbolj razvite regije v Evropi. Lahko si predstavljate, kakšen vpliv ima njihova moč na beg možganov in odhod delovne sile,« poudarja Saša Arsenovič, župan Maribora.

Več o vsebini dogodka: http://cer-slo.si/s-sodelovanjem-in-skupno-strategijo-do-hitrejsega-zelenega-prehoda-18-05-2023.html