Mladi na poti v krožno gospodarstvo

V šolskem letu 2022/23 smo v podjetju Circular Shield v sodelovanju z občinami in komunalnimi podjetji v Sloveniji v izobraževanje o krožnih praksah vključili preko 1.000 otrok.

To, kar je za eno industrijo odpadek, je lahko priložnost za nekoga drugega. Za ponovno uporabo in recikliranje so primerni tudi materiali, ki jih v zabojnike za odpadke odlagamo ljudje.

V prvi vrsti se moramo torej naučiti pravilnega ravnanja z odpadki in odpadno embalažo, saj na ta način komunalnim podjetjem, embalažnim družbam in industriji omogočimo, da koristne materiale izsortirajo in ponovno uporabijo. 

O pravilnem ravnanju z odpadki in odpadno embalažo se učijo otroci že v vrtcih in šolah. Tudi v podjetju Circular Shield v programu Komunalni snovni krog na šolah izvajamo izobraževanja in praktične delavnice.

V teoretičnem delu učence ozaveščamo in izobražujemo o:

  • pomenu varovanja okolja ter pravilnega ravnanja z odpadki in odpadno embalažo,
  • pomenu ponovne uporabe in recikliranja,
  • osnovnih principih krožnega gospodarstva,
  • primerih dobre prakse krožnega gospodarstva in ponovne uporabe v Sloveniji.

Praktični del obsega prikaz tehnike izdelave papirja iz odpadne embalaže tetrapak. S pomočjo mini pulperja/mešalnika iz embalaže tetrapak otroci izdelajo recikliran papir.