Začela je veljati uredba proti krčenju gozdov

V veljavo stopa uredba EU o dobavnih verigah, ki ne povzročajo krčenja gozdov (EUDR).

V Circular Shield d.o.o. z razvojem trajnostnega programa Komunalni snovni krog podpiramo in krepimo prizadevanja za ohranjanje gozdov, zato pozdravljamo tovrstne ukrepe za zaščito gozdov.

Kaj je EUDR?

Gre za ključni gradnik v boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti. Na podlagi novih predpisih bodo podjetja – kadar izvažajo ali dajejo na trg EU palmovo olje, govedo, sojo, kavo, kakav, les in gumo ali iz njih pridobljene proizvode, kot so govedina, pohištvo ali čokolada – morala ravnati s potrebno skrbnostjo, da dokažejo, da ti proizvodi ne prispevajo h krčenju ali degradaciji gozdov. Podjetja bodo morala potrditi, da je bil proizvod proizveden na zemljišču, na katerem po 31. decembru 2020 ni prišlo do krčenja ali degradacije gozdov. Uredba se uporablja tako za izdelke iz EU kot izdelke zunaj nje.

Glavni cilj EU je zmanjšati vpliv EU na krčenje gozdov po svetu s spodbujanjem proizvodnje in potrošnje izdelkov, ki ne povzročajo krčenja gozdov.

Kakšni so cilji EUDR?

V skladu s sporočilom iz leta 2019 o okrepitvi ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov si EU prizadeva izboljšati zdravje obstoječih gozdov in znatno povečati trajnostno in biotsko raznovrstnost po vsem svetu.

EU ima pet glavnih prednostnih nalog

  1. zmanjšanje odtisa potrošnje EU na zemljiščih in spodbujanje potrošnje proizvodov iz dobavnih verig, ki ne povzročajo krčenja gozdov, v EU
  2. sodelovanje v partnerstvih z državami proizvajalkami, da bi zmanjšale pritisk na gozdove
  3. krepitev mednarodnega sodelovanja za zaustavitev krčenja in degradacije gozdov ter spodbujanje obnove gozdov
  4. preusmeritev financiranja v podporo bolj trajnostnim praksam rabe zemljišč
  5. podpiranje razpoložljivosti in kakovosti informacij o gozdovih in blagovnih dobavnih verigah ter dostop do teh informacij ter podpiranje raziskav in inovacij

V zadnjih 30 letih se je zaradi krčenja gozdov po vsem svetu izgubilo približno 10 % svetovnih gozdov, kar je večje območje od Evropske unije. Približno 10 % gozdov po svetu pa je močno razdrobljenih z minimalno ali celo brez povezljivosti. Čeprav to ni nov pojav, sta sedanji obseg in hitrost uničenja zaskrbljujoča. Posledica so številni negativni družbeni, gospodarski in okoljski vplivi – tako na lokalni kot tudi na globalni ravni.

Krčenje gozdov je eden ključnih dejavnikov podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti, EU pa k temu prispeva s porabo znatnega deleža proizvodov, povezanih s krčenjem gozdov.

Uredba EUDR prepoveduje dajanje ali izvoz izdelkov na trg EU/z njega, ki ne izpolnjujejo zahtev glede zakonitosti in trajnosti. Uredba se uporablja tako za izdelke iz EU kot izdelke zunaj nje. Vse države bodo lahko še naprej prodajale svoje proizvode v EU, če bodo lahko dokazale, da le-ti ne povzročajo krčenja gozdov.

Celoten prispevek: https://environment.ec.europa.eu/news/green-deal-new-law-fight-global-deforestation-and-forest-degradation-driven-eu-production-and-2023-06-29_sl

Vir: Evropska komisija