Svetovni dan okoljskega dolga: 2. avgust 2023

V letu 2023 je mreža Global Footprint Network za svetovni dan okoljskega dolga razglasila 2. avgust. To je dan, ko globalno vstopamo v obdobje ekološkega dolga - ko smo torej porabili vire, ki jih lahko planet obnovi v enem letu. V Sloveniji pa "na kredit narave" živimo že od 18. aprila. 

Evropska unija se je sicer zavezala k ambiciozni podnebni politiki – z zelenim dogovorom želi doseči, da bo do leta 2050 prva ogljično nevtralna celina. EU s tem namenom tudi posodablja obstoječo zakonodajo in sprejema nove zakone, ki bodo pomagali doseči ambiciozni cilj.

Zelenega prehoda pa ne bomo dosegli samo s strožjo regulativo. Pomembna je sprememba v načinu razmišljanja in delovanja, nujno je preoblikovanje naših temeljnih vrednot. Spodbujati je potrebno inovacije na področju energetike, mobilnosti, zagotavljanja prehranske varnosti, razvoja tehnologij ter prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo.

V podjetju Circular Shield aktivno delujemo v smeri uvajanja zelenih rešitev, razvoja inovativnega in krožnega javnega naročanja ter izobraževanja za področje trajnosti.

En od primerov dobre prakse je krožni program Komunalni snovni krog odpadne embalaže tetrapak in higienskega papirja, ki lokalnim skupnostim prinaša pomembne okoljske, družbene in finančne prihranke. S programom Komunalni snovni krog so lokalne skupnosti samo v Sloveniji do konca julija 2023 v predelavo poslale 1.500 ton odpadne embalaže in na ta način ohranile 18.300 dreves.