Mestna občina Novo mesto spodbuja razvoj krožnega gospodarstva

Po zgledu krožnega modela KEMSO se je Mestna občina Novo mesto odločila za razvoj novih krožnih zank, kjer bodo poskrbeli za ponovno uporabo nekaterih odpadkov iz gospodinjstev. V projektu NoviKrog, kjer sodeluje več lokalnih partnerjev, se trenutno izvaja zbiranje in testiranje materialov. V osnovnih šolah in vrtcih v 8 dolenjskih občinah so zato zbirali odpadno plastiko in baterije, iz katerih že nastajajo novi uporabni izdelki.