Tetrapak je trajnostna embalaža

Besedo tetrapak smo si za potrebe članka sposodili od proizvajalca, sicer pa govorimo o sestavljeni kartonski embalaži za mleko, sokove in druge pijače. Poleg podjetja Tetra Pak so največji proizvajalci te embalaže še Elopak, SIG Combibloc, Stora Enso in BillerudKorsnäs, ki so se povezali z namenom oblikovanja skupne vizije prihodnosti panoge in varovanja okolja. Njihov cilj: zagotoviti najbolj trajnostno, obnovljivo, podnebno pozitivno in krožno embalažo za živila.

Za doseganje zastavljenih načrtov se panoga zavezuje k pomembnim ukrepom na več področjih, od trajnostnega pridobivanja materialov do zniževanja podnebnih vplivov, dekarbonizacije in zbiranja ter predelave uporabljenega tetrapaka.

V Evropi se danes reciklira že več kot 50 % sestavljene kartonske embalaže, v Sloveniji pa več kot 40%. Do leta 2030 pa nameravajo proizvajalci doseči 90-odstotno stopnjo zbiranja in vsaj 70-odstotno stopnjo recikliranja.

Kartonska embalaža za tekoča živila je reciklabilna, nizkoogljična embalažna rešitev, ki ščiti hrano in pijačo, omogoča varno uporabo izdelkov in transport ter preprečuje nastanek zavržene hrane. Z zavezami in cilji, določenimi v Načrtu 2030, si bodo proizvajalci prizadevali, da bo njihova embalaža še naprej aktivno prispevala k ambicijam Evropskega zelenega dogovora, še posebno k podnebni nevtralnosti, krožnosti, biotski raznovrstnosti in odpornim živilskim sistemom, pri čemer pa ne ogrozi zdravja in varnosti potrošnikov. Proizvajalci si prizadevajo, da bi do leta 2030 dosegli cilj, da bi njihova embalaža postala embalažna rešitev z najmanjšim ogljičnim odtisom.

Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja

V Sloveniji se približno 5,5 % embalaže tetrapak že predela z namenom izdelave higienskega papirja, ki se uporabi v javnih ustanovah in podjetjih v občinah, kjer je vzpostavljen Komunalni snovni krog odpadne embalaže tetrapak in higienskega papirja. Gre za program krožnega gospodarstva, v katerem lokalna skupnost s pravilnim odlaganjem embalaže tetrapak zagotovi celulozo za izdelavo higienskega papirja v občinskih ustanovah in podjetjih. Ta model je doslej vzpostavilo 15 občin, kjer za upravljanje z odpadki skrbijo podjetja Voka Snaga Ljubljana, Komunala Novo mesto, Komunala Brežice in Komunala Kranj.

Gre za dober primer zaprte snovne zanke, ki hkrati zagotavlja samooskrbo z virom surovine in omogoča nadzor nad stroški uporabe higienskega papirja.

Pomembna dejstva o tetrapaku:

Iz česa je sestavljena embalaža tetrapak

V povprečju kar 75 % embalaže tetrapak sestavlja karton (papir), ki je izdelan iz dolgih, močnih papirnatih vlaken, ki jih je mogoče večkrat reciklirati. 20 % embalaže je iz plastike (polietilen, ki varuje izdelek pred vlago) in 5 % aluminij (ta izdelek varuje pred svetlobo, zrakom in mikroorganizmi).

Kako pravilno ločujemo in odlagamo tetrapak

Po uporabi izdelka embalažo temeljito izpraznimo, ji odvihamo robove, jo sploščimo in zapremo s pokrovčkom ter odložimo v ustrezen zabojnik ali vrečo (v Sloveniji so to običajno rumeni zabojniki). S tem v zabojnikih prihranimo prostor, embalažo pa ustrezno pripravimo, da jo družbe za ravnanje z odpadki lahko izsortirajo in oddajo v predelavo.

Postopek predelave tetrapaka

Odpadno embalažo mešamo z vodo v t.i. pulperju, mešalniku. Centrifugalna sila loči plasti treh materialov, iz katerih je sestavljena: celulozna vlakna iz kartonskega dela, alufolijo in polietilen. Najpomembnejši del procesa je čiščenje teh treh komponent, ki pa ga na srečo lahko dosežemo samo z mehansko obdelavo in se tako izognemo uporabi kemikalij. Z ustrezno strojno opremo celulozna vlakna očistimo z vodo in steriliziramo s paro na 120 °C.

Embalaža tetrapak se lahko predela v nove, uporabne in kakovostne higienske papirnate izdelke, kot so robčki, brisačke, toaletni papir. Tako reciklirani karton iz embalaže tetrapak kroži v novih izdelkih, s čimer ohranimo les, dragocen naravni vir.

Iz mešanice plastike in aluminija pa se izdelajo podajalniki za papir, pohištveni elementi in podobno.

Družba Tetra Pak poziva k odgovornemu ravnanju z embalažo

V povprečju kar 75 % embalaže tetrapak sestavlja karton, ki…

Komunalni snovni krog povezal pet gorenjskih občin

Župani petih gorenjskih občin - Mestne občine Kranj, občin…

CIRCLOCAL – konferenca za krožno gospodarstvo in krožna javna naročila

Circular Shield na povabilo Mestne občine Novo mesto sodeluje…

Mestna občina Novo mesto z največjim deležem vključenih članov

Mestna občina Novo mesto (MONM) postaja zgled za zelena in krožna…

Circular Shield - pionir krožnega gospodarstva

Komunalni snovni krog, ki ga upravljamo v družbi Circular Shield,…

Komunalni snovni krog kmalu tudi na Slovaškem

Projekt Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega…

Odpadna embalaža ni nujno odpadek

Ena tona starega papirja prihrani v naravi 17 odraslih dreves.…

Tetrapak je trajnostna embalaža

Besedo tetrapak smo si za potrebe članka sposodili od proizvajalca,…

Visoka ocena našemu krožnemu modelu

22. aprila praznujemo Svetovni dan Zemlje. Kot nas mediji intenzivno…