CEROD, center za ravnanje z odpadki, javno podjetje