OŠ Brežice

Osnovna šola Brežice se je z veseljem priključila temu projektu. Najprej smo povabili učence, da so začeli zbirati tetrapak. Pokazali smo jim tudi, kaj se iz tega da narediti oz. reciklirati. Nato je sledilo krajše tekmovanje. Na koncu se je šola odločila, da bo tudi nabavljala ta recikliran papir. Otrokom smo ga na urah pouka predstavili, povedali, kako poteka krožno gospodarstvo oz. kako iz tetrapaka nastane papir. Sedaj ga že kar dobro leto dni uporabljamo. mag. Marinka Lubšina Novak, ravnateljica