• K výrobě hygienického papíru
  není nutné kácet stromy. Postačí použité nápojové kartony.

  Postačí použité nápojové kartony.

 • V komunálním materiálovém koloběhu nápojových kartonů a hygienického papíru místní komunita zajistí
  celulózu pro svůj hygienický papír.

 • Z použitého nápojového kartonu
  sesbíraného v místní komunitě vyrobí jejich
  hygienický papír.

Co je komunální materiálový koloběh nápojových kartonů
a hygienického papíru?

Komunální materiálový koloběh (KMK) nápojových kartonů a hygienického papíru
propojuje stakeholdery a obyvatele místní komunity, aby ze stávajícího systému
nakládání s obalovými odpady a nápojovými kartony vytvořili vlastní oběhový model:

Použité nápojové kartony, který tříděně sesbírají instituce a domácnosti v místní komunitě, účelově recyklují a z recyklované celulózy vyrobí hygienický papír, jako jsou papírové kapesníky, ručníky, toaletní papír a další.

Tyto nové výrobky používají instituce ve stejných místních komunitách, kde použité nápojové kartony tříděně sesbírali jako zdroj suroviny.

Do komunálního materiálního koloběhu nápojových kartonů a hygienického papíru se zapojují obce, technické služby, společnosti pro svoz a nakládání s odpady, veřejné instituce v místní komunitě. Pomocí zřízeného systému sběru použitých nápojových kartonů jsou do něj zapojeni i všichni obyvatelé.

Komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru je možné vytvořit v každé obci nebo městě v EU, které má zavedený systém tříděného komunálního odpadu.

Jak to funguje?


Každý stakeholder »i nadále vykonává svoji práci«. Ale propojeně, cíleně, udržitelně a efektivněji.

Do Komunálního materiálového koloběhu (KMK) nápojových kartonů a hygienického papíru se zvláštní dohodou spojí hlavní stakeholdeři, kteří vytvoří partnerský koloběh s jasně definovaným záměrem a cíli: aby byly tříděně sesbírané použité nápojové kartony použity jako druhotná surovina celulózy a vrátily se do stejné místní komunity jako recyklovaný hygienický papír.

Obyvatelé se podílí tak, že nápojové kartony po použití odloží do kontejneru na použité nápojové kartony. Tím zajistí zdroj suroviny.

1

DOMÁCNOSTI

Obyvatelé v domácnostech každý den používají nápoje, mléko, jogurty a další tekuté potraviny v nápojových kartonech. Ty po použití tříděně uložíme do kontejneru na tříděný sběr odpadů pro použité obaly, popř. dle pokynů obecních technických služeb pro nakládání s odpady.

2

OBECNÍ TECHNICKÉ SLUŽBY

Technické služby použité obaly sesbírané v institucích a domácnostech převezmou.

3

AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST (AOS)

Na třídicích linkách vytřídí použité obaly na několik druhů: plastové obaly, kovové obaly, nápojové kartony. Tak jsou připraveny k procesu recyklace. Autorizovaná obalová společnost (AOS) nasměruje použité nápojové kartony k recyklaci v takovém množství, jaká je potřeba hygienického papíru v institucích v místní komunitě.

4

PAPÍRNA

V papírně zpracují použité nápojové kartony: v procesu recyklace z nich vyloučí kartonovou část, respektive celulózu, kterou použijí jako vstupní materiál k výrobě hygienických papírových výrobků, jako jsou papírové ručníky, kapesníky, toaletní papír a podobně.

5

DISTRIBUTOR RECYKLOVANÉHO HYGIENICKÉHO PAPÍRU

Distributor převezme nové, recyklované výrobky v papírně a dodá je veřejným institucím v místní komunitě, kde působí KMK.

6

ŠKOLA, ŠKOLKA, HUDEBNÍ ŠKOLA, KNIHOVNA, MUZEUM, SPORTOVNÍ OBJEKT, ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, OBECNÍ KANCELÁŘE A VEŘEJNÉ SPOLEČNOSTI V MÍSTNÍ KOMUNITĚ

Školy, školky, obecní úřad, knihovna a další instituce a veřejné společnosti v místní komunitě používají recyklovaný hygienický papír vyrobený z použitých nápojových kartonů, které sesbírali ve své místní komunitě. Tím uzavřou komunální materiálový koloběh.

Vytvořením komunálního materiálového koloběhu zajistíme
ekologické a finanční úspory i řadu dalších výhod.

1

GOSPODINJSTVA

V gospodinjstvih prebivalci vsak dan uporabljamo pijače, mleko, jogurte in druga tekoča živila v embalaži tetrapak. To po uporabi ločeno odložimo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno embalažo oz. tako, kot nas usmerjajo navodila občinskega komunalnega podjetja za ravnanje z odpadki.

2

OBČINSKO KOMUNALNO PODJETJE

Komunalno podjetje prevzame odpadno embalažo, zbrano v ustanovah in gospodinjstvih.

3

DRUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO (DROE)

Na sortirnih linijah ločijo odpadno embalažo na več vrst: plastična embalaža, kovinska embalaža, embalaža tetrapak. Tako je pripravljena za postopek recikliranja. Družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) usmeri odpadno embalažo tetrapak v recikliranje v takšnih količini, kakršna je potreba po higienskem papirju v ustanovah v lokalni skupnosti.

4

PAPIRNICA

V papirnici predelajo odpadno embalažo tetrapak: v postopku recikliranja iz nje izločijo kartonski del oziroma celulozo, ki jo uporabijo kot vhodni material za izdelavo higienskih papirnatih izdelkov, kot so papirnate brisačke, robčki, toaletni papir in drugi.

5

DISTRIBUTER RECIKLIRANEGA HIGIENSKEGA PAPIRJA

Distributer prevzame nove, reciklirane izdelke v papirnici in jih dobavi javnim ustanovam v lokalni skupnosti, kjer deluje KSK.

6

ŠOLA, VRTEC, GLASBENA ŠOLA, KNJIŽNJICA, MUZEJ, ŠPORTNI OBJEKT, ZDRAVSTVENI DOM, OBČISNKE PISARNE IN JAVNA PODJETJA V LOKALNI SKUPNOSTI

Šole, vrtci, občina, knjižnica in druge ustanove ter javna podjetja v lokalni skupnosti, uporabljajo recikliran higienski papir, proizveden iz odpadne embalaže tetrapak, kakršno so zbrali v svoji lokalni skupnosti. S tem zaokrožijo komunalni snovni krog.

Z oblikovanjem komunalnega snovnega kroga zagotovimo okoljske in finančne prihranke ter vrsto drugih koristi.

»Zpočátku tě ignorují, potom se ti smějí,
potom ti oponují, potom zvítězíš. «

M. Gándhí

Sprva te ingorirajo, nato se ti smejijo, nato ti nasprotujejo, nato zmagaš.

M. Gandhi

Komunální materiálový koloběh
v číslech

23.442

zachráněných
stromů *

93.768

m2 nepokáceného
lesa *

51.456.547

kusů recyklovaných použitých
nápojových kartonů

2.249

tun recyklovaných
použitých nápojových
kartonů **

1.436.581

kg snížení
emisí CO2 ***

5.086

m3 snížili množství
obalových odpadů na
skládce, popř. zabránili spálení ***

17

zapojených
obcí ****

386.754

zapojených
obyvatel *****

Výše uvedené údaje se zakládají na celkovém množství převzatých a recyklovaných obalových odpadů a spotřebovaného hygienického papíru**** - od zřízení KMK do 30.04.2024 a jsou měsíčně aktualizovány.
* UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, HYPERLINK “http://www.unep.org/greeneconomy” www.unep.org/greeneconomy); ** Údaje o převzatých obalových odpadech ze zúčastněných obcí od roku 2016; *** 1 kg Landfill of paper waste EU-27 (of project ELCD) Data source]; **** Údaje poskytnuté zapojenými distribučními firmami.

Zapojení obyvatelstva

KSK zemljevid Slovenija
295.504 24.471 66.779 76.840
KSK Ljubljana KSK Brežice KSK Novo Mesto KSK Kranj

463.594 z 2.095.861

22%

obyvatelstva žije v zúčastněných oblastech

Vybudujte oběhové
partnerství

Pro stakeholdery a partnery

Oběhová kultura
ve vašich rukou

Pro obyvatele a uživatele hygienického papíru

Novinky

Novo mesto podporuje rozvoj oběhového hospodářství

Po vzoru oběhového modelu KEMSO se obec Novo mesto rozhodla…

Světový den překročení kapacity Země 2023: 2. srpna

V roce 2023 vyhlásila organizace Global Footprint Network 2.…

Novice

Chcete být průběžně informováni?
Přihlaste se k odběru našich e-novinek

Zde si můžete přečíst Celé zásady ochrany osobních údajů.

Prokazatelně fungují – projekty v praxi

Efektivitu, ekologické a finanční úspory KMK nápojových kartonů a hygienického papíru
dokazují víceleté projekty. Přečtěte si, jak jsme vybudovali první projekty, kdo jsou partneři,
jaké jsou výsledky a jaké děláme pokroky.

Novo mesto

Místní komunita: MO Novo mesto, Dolenjske Toplice, Straža, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk
Technické služby Novo mesto

2015 66.779 82%
vybudování poč. obyvatel současné pokrytí
oblasti

VÍCE

Ljubljana

Lokalna skupnost: MO Ljubljana, Brezovica, Medvode, Horjul
JP VOKA SNAGA Ljubljana

2017 295.504 47%
vybudování poč. obyvatel současné pokrytí
oblasti

VÍCE

Brežice

Lokalna skupnost: Občina Brežice
Komunala Brežice

2019 71 71%
vybudování poč. obyvatel současné pokrytí
oblasti

VÍCE

Kranj

Lokalna skupnost: MO Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko
Komunala Kranj

2021 76.800 30%
vybudování poč. obyvatel současné pokrytí
oblasti

VÍCE

Zkušenosti potvrzují

Naši partnerji o vzpostavitvi in delovanju KSK v njihovi lokalni skupnosti pravijo...

»Víceletý úspěšný provoz komunálního materiálového koloběhu KEMSO, v němž je zapojena i naše obec, dokazuje, že v místních komunitách můžeme vytvořit partnerství pro udržitelný život. Jsem přesvědčen, že mnoho z nás si neuvědomovalo, že je použitý nápojový karton vzácnou surovinou pro výrobu hygienického papíru, jímž šetříme lesy. Za to zaslouží pochvalu instituce a občanky a občané všech zúčastněných obcí, protože právě důsledné třídění odpadů je základem fungování našeho oběhu.«

DUŠAN KRŠTINC

starosta obce Straža
KSK Novo mesto, Slovinsko
2019

»Technické služby Novo mesto vybudovaly první komunální materiálový koloběh nápojového kartonu a hygienického papíru a jsou pionýrem oběhového hospodářství v místní komunitě. Ještě více hrdí jsme na to, že podíl pokrytí našeho komunálního materiálového koloběhu dosahuje již 55 %. Můžeme říct, že naši obyvatelé a instituce jsou ve skutečnosti stále větším soběstačným zdrojem celulózy pro výrobek, který v místní komunitě potřebujeme.«

MAG. GREGOR KLEMENČIČ

ředitel Technických služeb Novo mesto,
KSK Novo mesto, Slovinsko
2019

»S účastí v projektu KEMSO pro náš hygienický papír děti na třídění odpadu teprve navykáme. Přidanou hodnotou je, že jim ukážeme, že jsou odpady zdrojem surovin pro další výrobky, které ve školce také používáme. Ukážeme jim, že jeden materiál v naší školce obíhá a žije v různých výrobcích. To není jen zajímavý příběh pro naše děti, je to konkrétní praxe, která je přínosem pro všechny v místní komunitě.«

ANA SRPČIČ

ředitelka školky Čebelica Šentjernej
KSK Novo mesto, Slovinsko
2019

Náš oběhový model
potvrzují mezinárodní ocenění

Inovativní přístup a účinky našeho oběhového obchodního a materiálového modelu
jsou uznány a potvrzeny mezinárodními cenami.

THE CIRCULARS 2017 – HIGHLY COMMENDED:

Na soutěži osvědčených postupů oběhového hospodářství THE CIRCULARS 2017 obdržel průkopnický komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru Novo mesto zvláštní ocenění – HIGHLY COMMENDED – v kategorii nejlepší vládní, městský, popřípadě regionální projekt oběhového hospodářství. Soutěž každoročně organizují The World Economic Forum a The Forum of Young Global Leaders za účelem propagace nejlepších firem a realizovaných projektů v oblasti oběhového hospodářství.

EUROPEAN CEANING AWARDS 2019:

Projekt »Komunální materiálový koloběh nápojových kartonů a hygienického papíru« Novo mesto obdržel v soutěži EUROPEAN CLEANING AND HYGIENE AWARDS 2019 v Londýně cenu v kategorii »Best initiative raising the profile of the cleaning sector«.

Naš krožni model potrjujejo
mednarodne nagrade

Inovativen pristop ter učinki našega krožnega poslovnega in snovnega modela
so prepoznani in potrjeni z mednarodnimi nagradami.

THE CIRCULARS 2017 – HIGHLY COMMENDED:

Na tekmovanju dobrih praks krožnega gospodarstva THE CIRCULARS 2017 je pionirski komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja Novo mesto prejel posebno pohvalo – HIGHLY COMMENDED – v kategoriji najboljši vladni, mestni oziroma regionalni projekt krožnega gospodarstva. Tekmovanje vsako leto organizirata The World Economic Forum in The Forum of Young Global Leaders z namenom promocije najboljših podjetij in izvedenih projektov na področju krožnega gospodarstva.

EUROPEAN CEANING AWARDS 2019:

Projekt »Komunalni snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja« Novo mesto, je na tekmovanju EUROPEAN CLEANING AND HYGIENE AWARDS 2019 v Londonu prejel nagrado v kategoriji »Best initiative raising the profile of the cleaning sector«.

Tým

Náš tým se skládá ze sítě národních koordinátorů v zemích, kde zřizujeme a provozujeme
komunální materiálové koloběhy. Národní koordinátoři jsou naši spolupracovníci, kteří ověřují možnosti pro
vybudování KMK v evropských zemích na základě zkušeností účastníků KMK a propojování stakeholderů.
Podle systému nakládání s komunálním odpadem a komunálními obaly zajišťují zřízení KMK
a jeho dlouhodobé provozování.
.

Ekipa

Našo ekipo sestavlja mreža nacionalnih koordinatorjev v državah, kjer vzpostavljamo in upravljamo komunalne snovne kroge. Nacionalni koordinatorji so naši sodelavci, ki preverjajo možnosti za vzpostavitev KSK v evropskih državah na osnovi izkušenj delujočih KSK in povezovanja deležnikov. Glede na sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in komunalno embalažo skrbijo za vzpostavitev KSK in njegovo dolgoročno upravljanje.

Máte dotaz?
Přejete si vybudovat komunální materiálový koloběh ve vašem místě?

Rádi vyslechneme vaše návrhy a odpovíme na dotazy!