3. april 2019

Den oběhového hospodářství v Novem mestu

V Novem mestu si dnes připomněli tři roky provozu prvního projektu oběhového hospodářství
v místní komunitě: uzavírání komunálního materiálového koloběhu nápojových kartonů. V letech 2015 až 2018 bylo účelově zpracováno 105 tun použitých nápojových kartonů, které sesbírali pod záštitou Technických služeb Novo mesto. Sesbírané obaly byly poslány k recyklaci do firmy Lucart jako surovina pro výrobu papírových hygienických výrobků a jejich zásobníků. Tyto výrobky se vrátily do místního prostředí: používají je místní instituce ve stejné oblasti, kde byly obaly sesbírány. Pro výrobu stejného množství hygienického papíru z primární celulózy by muselo být vykáceno v průměru 2200 m2 lesa. Současně o 68 tun snížili i emise CO2.

Projekt si dnes připomněli slavnostní akcí, na které byla předána ocenění všem zapojeným obcím a osmi institucím, které se do pilotního projektu zapojily. Mgr. Gregor Klemenčič, ředitel Technických služeb Novo mesto: „Obce zavedly komunální materiální koloběh, jenž je udržitelným a efektivním příkladem oběhového hospodářství v místní komunitě, který přináší úspory a uchovává dřevo jako cenný primární přírodní zdroj. Jeho základem je tříděný sběr odpadů, v čemž se obyvatelé a obyvatelky v naší oblasti skutečně předvedli.«

Niko Kumar, ředitel firmy Valtex a otec myšlenky komunálního materiálového koloběhu, popsal začátek následovně: »Když jsme projekt zahájili na území Technických služeb Novo mesto, takový příklad oběhového hospodářství, popř. uzavírání materiálových toků ve Slovinsku ještě neexistoval. Vlastně jsme o něm ještě neslyšeli. Proto je skutečností, že jsme před třemi lety – přes jasné vymezení rolí a dohodu mezi partnery na postupu a způsobu spolupráce – učinili odvážné, inovativní, ale i trochu riskantní rozhodnutí. Nevěděli jsme, jaké budou konkrétní výsledky. Podstatná byla reakce obyvatel. Proto jsme na náš společný úspěch opravdu hrdí.«

Projekt získal v Davosu mezi množstvím přihlášek firem, institucí, měst a regionů z celého světa od Světového ekonomického fóra zvláštní pochvalu – HIGHLY COMMENDED – v kategorii nejlepší vládní, městský nebo regionální projekt oběhového hospodářství.

Inovativní technologie, která umožňuje recyklaci všech součástí nápojového kartonu.

Inovativní model recyklace nápojových kartonů vyvinuli v italské firmě Lucart. Tommaso de Luca, ředitel korporátní komunikace, vysvětlil: »V Lucartu vyvíjíme udržitelné inovace, které jsou dlouhodobě úspěšné. K nim patří i systém EcoNatural.« K novomestskému projektu uvedl: »Jsme mezinárodní firma a jeden z největších evropských výrobců hygienického papíru. Průkopnickým projektem a referenčním příkladem osvědčených postupů je pro nás také uzavření komunálního materiálového koloběhu použitých nápojových kartonů Novo mesto. Jako firma s udržitelnou vizí se snažíme, abychom v inovativních postupech osmi slovinských obcí pokračovali i v dalších zemích.«

Na skvělou slovinsko-italskou spolupráci upozornil zvláštní host události, italský velvyslanec ve Slovinsku Paolo Trichilo. Zdůraznil, že italské velvyslanectví projet celou dobu podporuje. Naposledy ho prezentovali letos v únoru v Římě. Poukázal také na širší pohled: »Budoucnost výrobního sektoru spočívá v jeho schopnosti recyklovat, snižovat závislost na primárních surovinách a omezovat materiálový, tak energetický odpad. Takový je postoj Evropské unie podporovaný úspěšnými společnostmi působícími v ekosystému oběhového hospodářství.« Všem aktérům poblahopřál a popřál jim další úspěšnou implementaci obchodního modelu, který spojuje ekonomický růst a ohleduplnost k životnímu prostředí v zájmu všech obyvatel.

28. julij – dan okoljskega dolga 2022

Danes, 28. julija, je globalni dan okoljskega dolga 2022. To…

Circular Shield med pionirji ponovne uporabe na konferenci Zero waste

Z Ekologi brez meja smo na letni konferenci Zero waste občin…

Na Osnovni šoli Orehek smo se učili, kako iz embalaže tetrapak nastane papir

Eko dan je na Osnovni šoli Orehek pri Kranju potekal v znamenju…